Nem értettek egyet a pénzelosztás módjával

Nem értettek egyet a pénzelosztás módjával
Bihar megye – Viták tarkították a keddi megyei tanácsi ülést: Ioan Mang PSD-párti tanácsos szerint az áfából származó pénzt igazságtalanul osztották el, a frakció tiltakozásképp sorozatosan nemmel szavazott.

űA keddi ülés során szavazásra bocsátott tervezetek között szerepelt az is, mely az áfából származó közel hatmillió lej rendeletetését határozza meg. Ioan Mang PSD-párti tanácsos felszólalásában azt kifogásolta: a pénzt szinte kizárólag olyan települések kapják, ahol a polgármester liberális párti, illetve kisebb mértékben azok, ahol a polgármester RMDSZ-es, és „egyetlen lej sem jut azoknak, ahol a települést PSD vezeti”.

Ellenszavazatok

Ioan Mang kijelentette, hogy más állami intézmények feladata ezt a hozzáállást elbírálni, a PSD-frakció tanácsosai annyit tehetnek, hogy nemmel szavaznak. Igaz, hogy a korábbi költségvetés kiegészítésekben a települések egyformán részesültek, ezt a mostanit viszont politikai szempontok szerint osztották el, jelentette ki. Cornel Popa megyei tanácsi elnök válaszában arra tért ki, hogy Ioan Mang nem a legmegfelelőbb hangnemet használta, s azt is kifogásolta, hogy nem kért szót mielőtt felszólalt, illetve „nem respektálja az ünnepélyes alkalmat”, s vásári hangulatot teremt. Mang azt válaszolta: ez egy munkaülés, nem valami ünnepség, a pénz elosztásával pedig „gúnyt űznek mintegy háromszáz ezer lakosból”. Végül a PSD-pártiak tizenkét ellenszavazata mellett szavazták meg a határozatot.

Összegek

E szerint 5,68 millió lejt osztanak el Szalonta, Belényes, Margitta, Élesd, Vaskohsziklás, Érmihályfalva és Székelyhíd, továbbá 53 falu között.
A legtöbb település 65 ezer lejt kap fejlesztésre, egyesek viszont kevesebbet (25 ezer lejt), illetve többet. A legnagyobb összeget, 538 ezer lejt Belényesírtás kapja, Diószeg 410 ezer lejes támogatásban részesül, itt a pénzt csatornázásra, illetve az elhasznált víz kezelésére szánják. Kétszáz ezer lejen felüli támogatás jut többek között Bontesdnek, Kerpenyédnek, Csatárnak (itt egy községi stadion építésére szánják a támogatást), Szentjobbnak, ahol csatornázásra és ülepítő központ építésére kell a pénz, továbbá Szalontának, ahol a vízellátás jobbítására és ülepítő létesítésére fogják felhasználni, ezenkívül közel 200 ezer lejes támogatást kap Rény is, helyi fejlesztésre.

Tiltakozás

Az ülés vége felé ismét felszólalt a PSD-párti tanácsos, s kijelentette, hogy a frakció tiltakozásképp nem fogja megszavazni a soron következő napirendi pontokat, melyekkel kapcsolatban azt is kifogásolta, hogy utólag kerültek a napirendi pontok közé. Ennek következtében nem lett meg a szükséges kétharmados többség annak a tervezetnek a megszavazásához, amely – amint Carmen Soltănel főjegyző utóbb megjegyezte – egy közel 130 négyzetméteres terület telekkönyvezését tette volna lehetővé. Az említett terület a bíróság döntése szerint a diófási pszichiátriai központhoz tartozik és a megyei tanács tulajdonát képezi.

Szóváltás

Szóváltás alakult ki a liberális párti Florin Birta és Cornel Popa tanácselnök között is annak a tájékoztatásnak a kapcsán, melyet az Ifjúságért létesült Román Alapítvány fogalmazott meg. A tanácsos szerint az alapítvány korábbi ülésein mind a prefektúra, mint a közpénzek felügyelőségének képviselője konstatálhatta az ifjúsági ház hibás menedzselését, adósságok felhalmozását, mégsem tettek semmit ez ügyben, pedig szavazhattak volna az alapítvány feloszlatása érdekében is. A tanácsos szerint a megyei tanácsnak pert kellene kezdeményeznie ebben az ügyben – viszont Carmen Soltănel kifejtette, hogy ezzel túllépnék a hatáskörüket. Cornel Popa azt kifogásolta, hogy Birta szerint a tanács nem törődik ezzel az üggyel. A tanácselnök azt tette szóvá, hogy nem kellene ilyen megjegyzésekkel dobálóznia és a kölcsönös tisztelet jegyében a hangnemén is változtatnia kellene.

Neumann Andrea