Nem csak emlékezni, cselekedni is kell

Nem csak emlékezni, cselekedni is kell
Bihar megye – Március 18 kokárdás ünneplőkkel telt meg a magyarkakucsi templom, akik az 1848-1849-es szabadságharcra emlékeztek, annak 164. évfordulóján.

 

Az ünnepi istentiszteleten Barlán Júlia lelkipásztor hirdetett igét. Istennek köszönjük meg a töténelmünket, bölcseinket és hőseinket, a vértanúkat, a tudós eszméket, a költő Petőfi éneket, és mindent, ami szivűnknek drága és szent, mondta a lelkipásztor, hozzátéve: ma újra elismételjük Jóel prófétával, hogy megtudtuk, és tudjuk ma is, hogy az Úr az Isten, és nincs más Isten rajta kívül. Istentisztelet után az ünneplő gyülekezet a templom kertjébe vonult, ahol először Barabás Imre, a helyi RMDSZ elnöke, a református egyház főgondnoka szólt az egybegyűltekhez. Ebben egyebek mellett megfogalmazta, hogy “nem csak emlékezni kell, hanem cselekedni is, remélni, hogy lesz egy jobb jövő. Csak a reménykedésből azonban nem lehet megélni, tettekre, munkára, összefogásra van szükség, ezért dolgozzon mindenki jobban, szeressük felebarátainkat, és ki-ki ne csak saját magára gondoljon, hanem a közösségére is.”

 

Ünnepi műsor

 

Az ünnepi beszéd után következet az ünnepi műsor, melyet a helybeli fiatalok és a presbitérium adott elő, majd Kajántó Pál, az élesdi RMDSZ-szervezet elnökének, és az ottani református gyülekezet főgondnokának, az RMDSZ megyei szervezete küldötteként elmondott ünnepi köszöntője. A szabadságharcok áldozatai emlékművének koszorúzáskor a helyi asszonykórus énekelt, koszorúztak az RMDSZ, a nőszövetség, a presbitérium képviselői. Az ünnepséget a Himnusz zárta, majd a parókia udvarán mindenkit szeretetvendégségre vártak.