Nem biztosított a szabad mozgás Európában?

A tagállamok többsége nem tartja be az
uniós polgárok EU-n belüli szabad
mozgását és
tartózkodását garantáló
irányelvet – áll az EP plenáris
ülése elé kerülő
jelentésben. A képviselők a
jogszabály végrehajtását,
és a nemzeti, illetve etnikai alapú
diszkrimináció tilalmának
biztosítását kérik.


Adina-Ioana Vălean (liberális,
román) az unió polgárainak
és családtagjaiknak a tagállamok
területén történő szabad
mozgáshoz és tartózkodáshoz
való jogáról szóló
2004/38/EK irányelv
alkalmazásáról írt
véleményadó parlamenti
jelentést.


 


A szöveg szerint „2006. január
1-jétől megközelítőleg 8,2
millió uniós polgár élt
azzal a jogával, hogy másik
tagállamban tartózkodjon”.


 

Akadályok


 


A jelentésben az áll, hogy a
tagállamok többségének
számos jogszabályi rendelkezése
ellentétes a szabad mozgásról
szóló „irányelv
betűjével és szellemével,
és aláássa a szabad
mozgáshoz való, valamint az uniós
állampolgársághoz
fűződő jogokat, emellett a
tagállamok közigazgatási gyakorlatai
sokszor nagymértékben
akadályozzák az
állampolgárokat jogaik
gyakorlásában”.


 


A képviselők
felszólítják a tagállamokat
az irányelv maradéktalan
végrehajtására, és arra is,
hogy ennek során ne rójanak indokolatlan
adminisztratív terheket az uniós
polgárokra és családtagjaikra.


 

Bizonyos etnikai közösségek


 


A szöveg „megállapítja, hogy
egyes tagállamokban bizonyos tagállamok
állampolgárai és bizonyos etnikai
közösségek tagjai, úgy
tűnik, hogy célpontokká
váltak”, és
„felszólítja a Bizottságot,
a Tanácsot és a tagállamokat, hogy
biztosítsák és
kövessék nyomon különösen
azt, hogy nemzeti, faji hovatartozáson vagy
etnikai származáson alapuló
megkülönböztetésre sem a
gyakorlatban, sem a törvénykezésben
ne kerüljön sor”.


 


„A közrendi vagy közbiztonsági
okokból hozott intézkedéseknek meg
kell felelniük az arányosság
elvének, és kizárólag az
érintett egyén személyes
magatartásán alapulhatnak” –
így a jelentés.


 

Útmutató a jogokról


 


A szöveg „üdvözli a
Bizottság arra irányuló
szándékát, hogy javítsa az
uniós polgároknak a 2004/38/EK
irányelv szerinti jogaikkal kapcsolatos
tudatosságát, valamint hogy egy
egyszerűsített útmutatót
bocsát az uniós polgárok
rendelkezésére”. 

(EP-sajtóiroda)