Nem adják fel

Nem adják fel

Bihar megye – Az egyházi
átvilágítás elvi
kérdés, nem pedig személyi harc,
jelentette ki Tőkés László
püspök,
EP-képviselő július
10-én tartott
sajtótájékoztatóján.

A Királyhágómelléki
Református Egyházkerület (KREK)
székhelyén megtartott
sajtótájékoztatóra
Tőkés László püspök,
EP-képviselő a Bihari Napló
cikkeiből gazdagon dokumentált
idézetekkel teli nyilatkozattal érkezett. A
nyilatkozatban és a
sajtótájékoztatón
Tőkés László a lapunk
által a közelmúltban közölt
interjúsorozatot idézte fel, melyben a KREK
lelkészeinek véleményét
kérdeztük az
átvilágítási folyamatról
és Tőkés püspök
lemondásáról. Tőkés
László véleménye szerint a volt
kollaboránsok és tartótisztjeik, az
átvilágításban
ellenérdekelt személyek és
posztkommunista, egyház- és magyarellenes
támogatóik
különösképpen aktívak lettek
az utóbbi időben. Tőkés szerint
ennek jele többek között az, hogy egyesek az
Erdély oline fórumain és a Volt
Titkosszolgálat Levéltárát
Átvilágító Országos
Bizottsághoz (CNSAS-nak) küldött
névtelen levelekkel keltenek hangulatot annak
érdekében, hogy
hátráltassák az
átvilágítás ügyét,
de az átvilágítás a KREK
határozatai alapján, nem pedig
személyes, hatalmi harcok okán
történik, húzta alá
Tőkés László, amjd kijelentette
azt, hogy a református egyház célja a
civil szféra és az egyház
megújítása, amit nem lehet
megvalósítani a múlt nyílt
vállalalása nélkül.
„Éppen ezért nem
hátrálunk meg” – szögezte
le.
Árukapcsolás

Az EP-képvieslő kifejtette azt, hogy a Bihari
Naplóban megjelent cikksorozat az
„árukapcsolás”módszerét
alkalmazva együtt tárgyalja az
átvilágítási folyamatot az
ő püspöki tisztségről
való lemondásával, ami szerinte azt a
hamis képzetet kelti, hogy a két dolog szoros
összefüggésben van egymással,
és hogy az átvilágítás a
püspöki tisztségért folyó
hatalmi harc része. „Aki ismer, tudja: az
átvilágítás
kérdése 1990 óta
örökzöld téma számomra,
és jelenleg az
átvilágítással a múlt
és a jövő között folyik a harc,
nem pedig a püspöki tisztségre jelölt
személyek között.” Tőkés
László hangsúlyozta:
„Románia felemelkedésének
elengedhetetlen feltétele a titkosszolgálati
múlttal való szembenézés,
ezért mi nem akarjuk követni a Román
Ortodox Egyház példáját, mely
minden erejével arra törekszik, hogy fedezze
volt besúgóit.”
Rejtélyes
levélváltás


Ismeretlen személy a Volt Titkosszolgálat
Levéltárát
Átvilágító Országos
Bizottság (CNSAS) alelnökénél
jelentette fel mintegy fél évvel ezelőtt
Cendes Lászlót, az intézmény
elnökét és Tőkés
László püspököt.

Tőkés László püspök,
EP-képviselő tegnapi
sajtótájékoztatóján
említést tett egy hivatalos
hangvételű feliratról, melynek
szerője a CNSAS elnökét, Csendes
Lászlót jelenti fel az általa vezetett
testület alelnökénél az
intézménynél elkövetett
ún. törvénytelenségek miatt.
Ugyanennek a feliratnak a szerzője
törvénytelenséggel vádolja meg
Tőkés Lászlót és
Molnár Jánost, A szigoróan
ellenőrzött evangélium című
könyv szerzőjét is. A Tőkés
László számára egyelőre
ismeretlen levélíró emilen
elküldött feliratában azt is
állítja, hogy Fazakas Sándor volt
Várad-rgériuszi lelkész
lehetséges püspökjelölt volt, azt
sugalmazva levelében, hogy Tőkés
személyes érdekeit követve lepleztete le
lehetséges ellenfelét. A megkeresésre
Virgiliu-Leon Ţârău, a CNSAS alelnöke
válaszolt 2009 január 13-án kelt
átiratában, melyben elutasítja a
megfogalmazott vádakat.
Újságírói
kérdésre válaszolva Tőkés
László azt állította, hogy
még nem tudták kideríteni azt, hogy ki
küldte a levelet a CNSAS-nak, és ez
Ţârău válaszából sem
derül ki, csupán annyi, hogy a
levélíró neve is szerepelt a
Királyhágómelléki
Református Egyházkerület által
átvizsgálni kívánt
személyek listáján, és az, hogy
olyan tisztséget tölt be, mely nem teszi
lehetővé azt, hogy az egyházkerület
átvilágítsa. Ebből arra lehet
következtetni, hogy nem a klérus tagja. Arra az
újságírói
kérdésre, hogy az ismeretlen személy
felirtata a CNSAS-hoz, illetve Ţârău
válasza az ismertelen személyhez hogyan
jutott Tőkés László
birtokába, az EP-képviselő azt
válaszolta: „bizalmas úton”;
ennél többet azonban nem árut el a
sajtó képviselőinek.
Lassú folyamat

Újságírói
kérdésre válaszolva Tőkés
László elmondta, hogy az
egyházkerület két éve küldte
el a CNSAS-nak mintegy 90 egyházi személy
listáját, akiket át
kívánt világítani, de az
átvilágítási
törvény előírja, hogy az
egyháznak csak a klérust van joga
vizsgálni, az egyházban dolgozó
világi személyeket nem, így az
átvilágítható személyek
listája körülbelül ötven
személyre apadt. Ezután az
egyházkerület kinevezett egy négy
személyből álló
bizottságot, mely a dokumentumok
tanulmányozásába kezdett, de ez a
bizottság sem kapta meg az összes
átvizsgálható személy
aktáit. Jó lenne, ha lerövidülne a
folyamat, mert ezzel a tempóval akár
még tíz évig is eltarthat az
átvilágítás, jelezte
Tőkés László, már csak
azért is mert „most váratlanul
közbejött a lemondásom is, így
jó volna tudni, kik azok, akik jelöltetni
kívánják magukat a püspöki
tisztségre” – mondta. Az
egyházkerület külön
bizottságot hozott létre az egyházi
személyek ügynökmúltjának
megállapítására, de
kérdésünkre válaszolva
Tőkés László elmondta, hogy ennek
a bizottságnak csak
ténymegállító
hatásköre van, ez a testület nem
zárhat ki egyetlen jelöltet sem a
püspökválastásról.