Nélküle fű sem nőtt

Fotó: Bethlendi Tamás
Fotó: Bethlendi Tamás
2014-ben, a Bánffy Miklós- év keretében Bornemissza Elemérné Szilvássy Karoláról emlékkiállítás nyílt meg a kolozsvári Reményik Sándor Galériában.

Szilvássy Karola (1876-1948) a múlt század egyik érdekes egyénisége, aktívan kapcsolódott be a kora társadalmi életébe. „Nélküle fű sem nőtt…- Egy modern, társadalmi felelősségvállaló asszony szerepei a századfordulón” című rendezvény nagy érdeklődést váltott ki a látogatók körében.
A nagyszámú közönség előtt Vízi Gabriella konzul, Ács Piroska, a magyarországi Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet igazgatója, valamint Sípos Gábor, az EME elnöke méltatták a kiállítást.
Szilvássy Karola életútja
Ács Piroska művészettörténész Szilvássy Karola élettörténetéről beszélt, bemutatva rendkívüli egyéniségét, szerepét Erdély társadalmi életében.
Több író örökítette meg a Karola személyiségét. Hitelesen mutatja be Kemény János az 1972-ben írt Kakukkfiókák-című önéletrajzi regényében. „Karola már akkor azokhoz az asszonyokhoz tartozott, akikkel kapcsolatban kénytelen volt mindenki állást foglalni vagy mellette, vagy ellene. A legújabb divat szerint öltözködött, ízléssel ugyan, de jóval modernebbül, mint mások. Internacionalistának vallotta magát.” El lehet képzelni, hogyan fogadta nonkonformista magatartását a korabeli elit. A művészettörténész utalt a társadalmi kapcsolataira is. Érdekes emberekkel vetette körül magát. A korabeli leírásokból kiderült, rendkívül szép, intelligens nő volt, aki sikereket aratott a másik nem, a férfiak körében. Azonban nem talált olyan férfit, akit egyenrangúnak tekinthetett volna. Kölcsönös rokonszenv alakult ki közte és gróf Bánffy Miklós között. De a gróf szigorú apja ellenezte, hogy a fia Karolával házasságot kössön.
Végül Karola báró Bornemissza Elemér felesége lesz.
Vagyona, szépsége ellenére nem sikerült a házassága. A gyermekük korai halála után külön váltak.
Bánffy Miklós múzsája volt. Erdélyi történet című regénytrilógia főhősnőjét (Milóth Adrienne) Karoláról mintázta. A regény férfi főszereplője Abády Bálint (maga Bánffy Miklós).
Aktív közéleti tevékenysége
Szilvássy Karola a különböző rendezvények aktív részt vevője. A Kolozsvári Nőszövetség elnöke, a marosvásárhelyi Kemény Zsigmond Irodalmi Társaság tagja, az Erdélyi Helikon védasszonya volt. Az első világháború idején, a sebészeti részlegen ápolónőként dolgozott. Jó tetteiért nem várt köszönetet. Diakonissza volt. Diplomája látható a kiállításon. Karolával kapcsolatban Karácsony Benő megjegyezte: „Milyen szerencse, hogy a háború elmúlik, és milyen megnyugtató, hogy a jóság nem tartozik a mulandó dolgok közé.”
Művészetpártoló
Karola amatőr színészként játszott Ibsen Nórájában, a női főszerepet alakította.1913-ban az első játékfilm, Apacsnő szerelme című film rendezője volt.
Vállalkozó szellemű hölgy volt. A múlt század elején elsőként próbálta ki a repülést. Ismeretes az afrikai repülési útja.
Érdekes szakácskönyv szerzője. 1990 után adták ki receptes írását Kipróbált receptek címen.
1948-ban, 72 éves korában halt meg. Házsongárdi sírjára Bánffy Miklós vörös rózsát helyezett el.
Hagyaték
Sípos Gábor, Szilvássy Karola hagyatékával kapcsolatban elmondta, hogy dr. Miskolczy Dezsőné 8 csomagba tette Karola leveleit, személyes iratait, melyeket egy ládába helyezett el, ami a Bornemissza-házban (Monostori u. 4) őrződött. (E házat Szilvássy Karola az Erdélyi Református Egyházkerületre hagyta.) Onnan került végül a Gyűjtőlevéltárba. 1995-ben felbontották a ládát, akkor derült ki, hogy a pecsétek fel voltak törve. Csak 2048-ban lehetett volna kinyitni. Végül egy egyetemista rendezte az anyagot, később szakdolgozatának alapjául szolgált.
Nem igen vannak Karoláról képek. Megtalálták az egyetemi indexben levő képét.
A kiállítás anyaga az Erdélyi Református Egyházkerület levéltárában levő hagyatékból, a magángyűjteményekből származó adományokból, a magyarországi Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézettől származik.
Az Emlékkiállítás az 5. Kolozsvári Magyar Napok egyik értékes rendezvénye. A kiállítás kurátora Szebeni Zsuzsa, az OSZMI munkatársa, akinek köszönhető a Bánffy- év sikeres lebonyolítása is. Az általa végzett levéltári kutatások, intenzív szervezési munka eredményeként jött létre ez a kiállítás.
Szervezők: a Romániai Evangélikus- Lutheránus Püspökség, az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet (OSZMI), valamint a Kolozsvári Magyar Főkonzulátus.
A kivételes egyéniségű Szilvássy Karola élettörténete beépülhet az emberek tudatába, a pozitív hozzáállást, és a társadalmi felelősségvállalást erősítheti.

Csomafáy Ferenc