Negyven százalékban kész

Negyven százalékban kész
A nagyváradi Szent László tér felújítási munkálatainak mintegy negyven százaléka elkészült már – mondja Nelu Maghiar a felújítás önkormányzati projektmenedzsere.


A projektmenedzser a térfelújítás jelenlegi állásáról szólva elmondta, hogy a tér mintegy egyharmadán már lefektették a burkolatot. A Szent László tér nyugati oldalán, a görög-katolikus püspöki palota, a Kováts ház, valamint a görög-katolikus templom előtti részen már nagyjából elkészült a burkolat. A városháza előtt egy nagyobb területen a hőerőmű által alkalmazott csapat dolgozik, amelyik a közmű-berendezéseket – föld alatti csapokat, tartályokat – helyezi át oly módon és többek között annak érdekében, hogy minél kevesebb csatornafedőt kelljen majd elhelyezni ott. Maghiar a továbbiakban elmondta, hogy az elkövetkező időszakban kezdődik meg a tér központi részének a felújítása a Duiliu Marcu féle térkompozíció körül, ugyanakkor a térnek a Fekete-Sas palota felőli részén is. Ez utóbbi helyszínen fognak helyet kapni a szökőkutak.

Kutak

Nelu Maghiar emlékeztetett arra, hogy két kutat is találtak a térrendezési munkálatok megkezdése után, pontosabban a Fekete-Sas palota közelében feltárt kút létezéséről már tudtak, még mielőtt megkezdődött volna ott a munka, éppen ezért is született javaslat arra, hogy a felújítás végeztével felhasználják a kutat és annak vizét a zöldövezetek locsolására. Ami viszont valóban újdonság, az a Duiliu Marcu térkopompozíció közelében, a zöldövezetben talált kút volt, amelyről korábban sejtésük sem volt – ismerte el Maghiar elmondva, hogy egy munkagép ráhajtott a kút téglából épített boltívére,a mi beomlott, és így fedezték fel magát a kutat. Hozzátette, hogy mivel a régészek véleménye szerint a kút nem képez különösebb archeológiai értéket, ezért be fogják tömni, de talán annyit megtesznek, hogy a leendő burkolaton kijelölik majd a helyét. Kérdésünkre válaszolva Nelu Maghiar elmondta, hogy mást egyelőre nem találtak a munkálatok során, ami régészeti szempontból jelentős lehet, és olyasmit sem találtak, ami akadályozná az ott folyó munkát. Megemlítette, hogy a huszadik század elejéről származó esővíz-elvezető csatornák kerültek felszínre, illetve a Szent László híd közelében előbukkanhatak a felbontott burkolat alól az egykori villamossínek alapzatai, melyek a múlt század ötvenes éveiből maradtak ott. Elképzelhető, hogy amikor a Szent László templom mellett fognak dolgozni, előbukkannak majd érdekesebb dolgok, például régi csatornák – fejtette ki véleményét, hozzátéve, hogy ez attól is függ, hogy milyen mélységben találhatók a régi építmények, mert a térfelújítás során nem ásnak le túl mélyre. „Az elmúlt százötven évben folyamatosak voltak az építkezések és munkálatok a Szent László téren, úgyhogy kevéssé valószínű, hogy bármit is eredeti pozíciójában találnánk meg” – fogalmazott Maghiar.

Költségek

A kivitelezési szerződés értéke 18,9 millió lej áfa nélkül. Eddig három kifizetési igénylést nyújottak be, melyekből kettőt már ki is egyenlítettek – mondta Maghiar. A munkálatok mintegy negyven százaléka készült el eddig, de ezen belül a közmű-munkálatoknak már legalább hetven százalákát elvégezték, tette hozzá Maghiar, aki hangsúlyozta, hogy a jelenlegi állás szerint úgy tűnik, hogy az idén be lehet fejezni a felújítást. A decemberi határidő betartása azért fontos, mert csak eddig a határidőig lehet uniós pénzekből finanszírozni a munkálatot.

Sínek

A térfelújítással egyidőben villamossíncserélési munkálatok is zajlanak ugyanott. Csuzi István a Helyi Közszállítási Vállalat (HKV) vezérigazgatója ennek kapcsán arról tájékoztatott,hogy a tegnapi nap folyamán átadták a Szent László téri munkaterületüket a Drumuri Orasenesti cégnek, melynek dolgozói elkezdhetik a kockaburkolat lehelyezését a villamossínek között. Ugyanakkor a Kossuth (Independentei) utcán átvettek a Nagyváradi Vízművektől mintegy száz méternyi területet, ahol immár folytatódhat a sínlefektetés. Mint ismeretes, a Kossuth utcán a csatornákat át kell helyezni, ezért először a Vízművek kell elvégezze ezt a munkát, és csak azt követően folytatódhat a síncsere ott. Csuzi István hozzátette, hogy a tervek szerint még ennek a hónapnak a végéig átveheti a HKV a még fennmaradó területet, ahol a vízművek dolgozik, és ha július elején elkezdik ott is a sínlefektetést, akkor szeptember elején már járni fog a villamos. A vezérigazgató elmondta azt is, hogy a Szent László téren három, a Kossuth utcán nyolc áramkábel-tartó oszlop fog állni.

Pap István