Négy nyelvű Miatyánk a keserűi búcsúban

Négy nyelvű Miatyánk a keserűi búcsúban
Mint minden évben, idén is nagy készülődés előzte meg a Szent Anna-napi búcsút Érkeserűben: levágatták a házak és út menti füvet, a buzgó hívek kitakarították, feldíszítették a templomot és környékét.

Az ünnepi szentmise a ministránsok és a papság bevonulásával kezdődött. A búcsús szentmise főcelebránsa és szónoka Vakon Zsolt püspöki titkár volt, aki beszédében két témáról elmélkedett: a kőből készült templomról, valamint az élő templomról, melyek mi vagyunk, keresztény hívek. ”Ahogy a köveknek helyük van a templomban, úgy nektek is minden vasárnap helyetek van itt a templomban”, fogalmazott a tisztelendő. Szentbeszédének második témája a felebaráti szeretet és a megbocsátás volt. Legyünk egymáshoz emberségesek, fogadjuk el egymást, szeressük, törődjünk egymással és szívből bocsássunk meg mindenkinek. (…) Amilyen szép ez a templom legyen olyan szép a ti szívetek, lelketek, fogalmazott befejezésül a Vakon Zsolt.

Köszöntések

Megható volt a hívősereg éneke, valamint a Mi atyánk 4 nyelven (magyarul, románul, németül és angolul) történt elimádkozása. A helyi plébános, Mihály Balázs szeretettel megköszönte az ünnep szónokának, hogy elfogadta a felkérését és bemutatta a legszentebb áldozatot, illetve köszöntötte a jelenlevő paptestvéreket: Fejes Rudolf Anzelm premontundi apátot, Mészáros Antal ny.esperest, Duma Ferenc székelyhídi, Bogdán István érmihályfalvi, Pitó Lajos szalacsi, Láber Ferenc nagyvárad-ősi, Szűcs Attila diószegi plébánosokat, Német Lászlót, egykori elődjét, valamint Erdődi Endre csokalyi görög katolikus paptestvért. Ezek után 3 nyelven köszöntötte a más ajkú híveket. Németül Schwester Renátát, egykori mallesdafi ferences nővér házfőnököt, aki lelkes támogatója a kis egyházközösségnek. Köszöntötte a jelenlévő román ajkú híveket, valamint egy angol egyetemistát, aki New Yorkból érkezett Érkeserűbe, hogy a gyerekeket angol nyelven tanítsa, ő Katerina Mala Radint.

Emlékek

Köszöntötte továbbá a helyi, valamint az éradonyi és székelyhídi elöljárókat, a magyarországi Szarvasról érkezett Dr. Mihály István agrármérnököt, valamint a tasnádról, érmihályfalváról, érsemjénből, éradonyból, értarcsáról, székelyhídról érkezett zarándokokat. A záró áldás előtt az egykor Keserűben szolgált Német László ny. plébános szólt a hívekhez, felidézve odaérkezését 30 évvel ezelőtt, amikor semmi segítséget nem kapott az akkori világi vezetőségtől, hisz az istentelen diktatúra, kommunizmus nem engedte. A szentmise a himnuszok (pápai, magyar, székely, valamint a magyarok világhimnuszával) ért véget. A búcsús szentmiséről kijövet kaláccsal kínálták a híveket. A templom előtti téren sokan vásároltak búcsúfiát, mindenféle csecsebecséket otthon maradt szeretteiknek.

Csorba Zsanett, Csorba Panna