Négy éves középiskolai rendszer

Négy éves középiskolai rendszer
Megszavazta a román Parlament alsóháza a Kormány azon sürgősségi rendeletét, amely megerősíti a szakoktatást és újra bevezeti a négy éves középiskolai rendszert.

Jelentős módosítás az is, hogy azon pedagógusok számára, akik a véglegesítő vizsgákon megfelelő eredményt értek el, az új előírás hat évet szab meg ennek érvényesítésére. A Képviselőház által elfogadott tanügyi törvény módosításába bekerült az RMDSZ javaslata, amely szerint ismét kormányhatározattal lehet önálló karokat létrehozni az egyetemeken.

Az előnyös rendelkezések mellett a sürgősségi kormányrendelet néhány hiányosságára mutatott rá Szabó Ödön, a Képviselőház oktatási szakbizottságának tagja, az RMDSZ Bihar megyei képviselője. A végszavazást megelőző vitán Szabó Ödön felhívta a figyelmet arra, hogy a jelenlegi fejkvóta hátrányosan érinti azokat az iskolákat, ahol első fokozatú, tapasztaltabb tanárok vannak alkalmazva. A Bihar megyei honatya elmondta: szükség van a bölcsődei oktatói személyzetnek a tanügyi rendszeren belüli elhelyezésére is, valamint a bölcsődei pedagógusok számára, hiszen jelenleg az alkalmazásuk kizárólagosan az önkormányzat hatáskörébe tartozik. Szabó Ödön aggályosnak nevezte azt is, hogy a minisztérium több éve nem indította el az igazgatók versenyvizsgáztatását: „nem lehet az évről évre történő igazgatói megbízatást meghosszabbítással kivitelezni”.

Önálló karok

A megszavazott törvénytervezet ismét beiktatja azt az előírást, amely szerint önálló karokat lehet létrehozni egyetemeken kormányhatározat által. Mint az ismert, ezen cikkelyt alkalmazta az Ungureanu kormány a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen felmerülő helyzetekre, majd tavaly törölve lett. Az RMDSZ képviselőinek sikerült ezt a rendelkezést újból bevinniük a törvény szövegébe. Ezáltal továbbra is nyitva marad a minisztériumi megoldási lehetőség a marosvásárhelyi és az ahhoz hasonló esetekre vonatkozóan. Tanügyi kérdésekben a Szenátus a döntő ház és törvény az RMDSZ módosítását is tartalmazó formában kerül át a szenátusi vitára.