Ne késsük le a karácsonyunkat!

Tíz diák vehette át a Hazatalálás-ösztöndíjat. A szerző felvétele
Tíz diák vehette át a Hazatalálás-ösztöndíjat. A szerző felvétele
Ki készíti el a karácsonyt? – tette fel a kérdést Veres Kovács Attila lelkipásztor, a Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium ünnepi istentiszteletén. Ösztöndíjosztás is volt.

Máskor is érezték az emberek hogy jött a Lélek, de Jézus születésekor láthatóan, egy kisgyermek formájában jelent meg, s ettől kezdve elhihetjük, hogy a remény nem hal meg soha, az adventi várakozásnak vége. Mi pedig karácsonykor teli szatyrokkal vesszük az ajándékokat, s arra gondolunk, vajon nem felejtettünk-e ki valakit – de ha csak én, meg te, meg mi vagyunk ott, az lehet-e valódi karácsony? – tette fel a kérdést Veres Kovács Attila. A lélek karácsonya kell, melyet a menny készít el számunkra, csak az a kérdés, hogy megérkezünk-e oda, vagy lekéssük.

Akik lekésték

Mária és József a hatalmi szónak engedve mentek Názáretből Betlehembe, látszólag a pénz és a fegyver határozta meg Jézus születésének a helyét. Mégsem ez a karácsony, hiszen az Úristen felhasználta csak az emberi tényezőket arra, hogy az ószövetségi jövendöléseknek megfelelően készítse el Szent Fia születését. És volt, aki nem figyelt oda és lekéste a karácsonyt – például a fogadós, aki nem adott szobát Máriának és Józsefnek, s Betlehem lakói is lekésték, akik nem figyeltek a kopott ruhában vándorló állapotos asszonyra és férjére. Lekéste a karácsonyt Augustus császár és Heródes helytartó is, aki a gyilkosságig ment el a „konkurenciától” való félelmében.

Az időzavar

A lélekbúvárok négy-öt embertípust különböztetnek meg, akik lekésik a karácsonyukat – s az egyik ezek közül az időzavarban szenvedőké, akik egyúttal rendszerint lelki zavarban is vannak. Ha ugyanis belül nincs rend, akkor nem tudunk rendet teremteni a hétköznapi dolgainkban sem. S mindennek az üzenete: ember, állj meg, nehogy lekéss erről, nehogy kimenjen lelkedből az érzés, hogy szükséged van Istenre, azért van advent, hogy felkészüljünk a karácsonyra, hogy várjuk a karácsonyt – te nem maradhatsz ki ebből.

Kényszerítő erő

Mi a karácsony üzenete? Akiben megszületik a gyermek-Jézus, annak a lelke boldogan indul tovább, hiszen karácsonnyal kezdődik el az ember megváltása – vigyázz, nehogy ne legyél ott, amikor Isten jön hozzád… – hangzott el.
Imával folytatódott az istentisztelet, majd Szakács Zoltán iskolalelkész arra tért ki: a világ olykor kényszertő erővel hat ránk, lassan fontosabbak lesznek a filmek, a fenyőfa, ennek a világnak lassan már nem kell Krisztus, már a húsvétra sincs szüksége, hogy a pünkösdről ne is beszéljünk. De nem számít mit akar ránk erőszakolni a világ, az számít, mit mond Isten, mit adott Isten, nekem és neked –Krisztust, aki karácsonykor megszületett, s aki elküldte lelkét, hogy minden karácsonyt vele tudjunk megünnepelni.

Karácsonyi műsor

Zsiros Anikó igazgató szólt a tanárokhoz és a diákokhoz, majd karácsonyi zenés összeállítás következett: az iskola Életfa együttese furulyás karácsonyi dalokat adott elő Szakács Zoltán vezetésével, később a tanintézet vallástanárai által felkészített diákok énekei és betlehemes előadása következett. Az ünnepség egyik kedves momentuma volt, amikor a negyedikesek bevonultak a templomba, Weöres Sándor Nől a dér, álom jár című versének megzenésített változatát énekelve, miközben az iskola több tanára és az iskolalelkész furulyán kísérte őket. Az iskola kórusa is fellépett Kövendi Éva zenetanár vezényletével, majd a nyolcadikosok adtak elő zenés műsort, melyet tanári vezetés nélkül, sajátmaguk készítettek el. Végül mindegyik diák karácsonyi ajándékot kapott.

Hazatalálás

Tíz tanuló átvehette a Hazatalálás nevű ösztöndíjat, melyet egy Váradról elszármazott, Torontóban élő házaspár, Tóth Ferenc és Szabó Tünde Ildikó alapított, s amelyet évente kétszer osztanak ki olyan diákoknak, akik nemcsak tanulmányi eredményeikkel, hanem lelkiségükkel, magyarságtudatukkal tűnnek ki. Mint megtudtuk, minden diák háromszáz lejt kapott.

Neumann Andrea