Ne keressük a sötét erőket

Ne keressük a sötét erőket
Az okkultizmus különböző megnyilvánulásáról, azok veszélyeiről tartott előadást Veres-Kovács Attila várad-olaszi lelkipásztor a pénteki imalánc során. A várad-olaszi kórus is fellépett.


Molnár Imola unitárius lelkész köszöntötte az egybegyűlteket péntek délután, a Lorántffy Zsuzsanna Református Egyházi Központban első alkalommal megszervezett ökumenikus imalánc alkalmából. Közös imával folytatódott az alkalom – amint a lelkész elmondta, a szó felemelkedik a Jóistenhez, mert ahol sok lélek jó és szép szándéka együtt van, ott Ő is ott van.

Rejtett erők

Veres-Kovács Attila várad-olaszi lelkipásztor előrebocsátotta: az ilyen, imával induló találkozók során a lelkek az Úr felé fordulnak, a tudományos előadás pedig, ha van, abból a célból hangzik el, hogy a szétszórt gondolatokat megpróbálja szintén az Úr felé fordítani.

Az okkultizmusról szóló előadása elején az ártalmatlannak tűnő babonákról tett említést, melyek észrevétlenül beépülnek a mindennapjainkba és befolyásolnak bennünket, később olyan praktikákat ismertetett, melyek során a szellemvilág rejtett erőivel lépünk kapcsolatba. Pedig a Szentírás alapján ez összeegyeztethetetlen a kereszténységgel. De az ember meg akarja ismerni a jövőjét, más forrásból, mint a Szentlélek, s médiumokhoz, spiritisztákhoz, javasasszonyokhoz fordul, végül az egészet összekeveri, „egy kis Isten, egy kis javasasszony” – s ettől látszólag jobban érzi magát. Pedig amit Isten elrejtett, azt céllal tette, mint a jó szülő, aki behatárolja a gyermek mozgásterét. Amint Mózes ötödik könyvében áll, Isten óvva int attól, hogy ezeket a praktikákat gyakoroljuk. Ha másként cselekszünk, tette hozzá a lelkipásztor, kiszolgáltatottakká válunk olyan helyzetekben, melyeket Jézussal könnyen tudnánk uralni. Isten megengedi, hogy bizonyos fokon kommunikáljunk a szellemvilággal, de nem szabad erőszakkal átmenni oda, vagy megidézni azt. Sámuel könyvében például szó van a halottidézésről, Saul megidézteti Sámuelt, de ez nem válik hasznára. „Ilyen praktikákkal semmi olyat nem tudsz meg, amire igazán szükséged lenne, de veszélynek teszed ki magad és hosszú imával keresed majd az Istent, hogy megbocsásson” – hangzott el.

A szavak ereje

A későbbiekben a lelkipásztor a jövendölésről szólt – vannak, akik ennek alapján akarnak tervezni, de tudjuk, milyen volt annak idején a tervgazdálkodás, a Miatyánkban sincs szó tervezésről, hiszen arra kérjük Istent: mindennapi kenyerünket adja meg ma…

Szó eset arról, hogy a prófétálás csak akkor hiteles, ha összhangban van hitünkkel és a keresztény tanításokkal, a horoszkóp, a mágia viszont minden esetben olyan erőket bolygat meg, melyeket nem véletlenül tart féken Isten. Másfelől: az ima ereje felülmúl minden mágikus erőt.

Az átkokról szólva kifejtette: a szavak ereje óriási, a szót olyan kincsként kaptuk, mely senki másnak nem adatott, csak az embernek. Átkokkal sötét erőket lehet küldeni valaki felé, de Krisztus minden átoktól megvédi a hívő keresztényt. A New Age az önmegvalósítást hirdeti, melyből Isten „ki van felejtve”, hangzott el, majd az okkultizmus egyéb megnyilvánulási formáiról is említést tett.

Közös ima

A program a nagyvárad-olaszi református egyházközség kórusának előadásával folytatódott, Kiss Huba karnagy vezényletével, majd – amint az imalánc alkalmain mindig – a jelenlévők egymást kézen fogva mondták el együtt a Miatyánkot. Később az olaszi nőszövetség jóvoltából mindannyian szeretetvendégségen vettek részt.

Neumann Andrea