Ne híd legyünk, hanem pillér

Bihar megye – A magyarságnak a pillér
szerepet kell vállalnia a
Kárpát-medencében, hangoztatta a VI.
Partiumi Írótábór
második, pénteki napján
Székelyhidi Ágoston politikus,
esszéíró.


Pénteken este, az érsemjéni
hazatérve a Partiumi
Írótábor résztvevõi
a Góbé csárdában
Székelyhidi Ágoston Értékek
és esélyek címû könyve
bemutatójának voltak tanúi.
Barabás Zoltán a Partiumi
Írótábor Egyesület
elnöke méltatta a szerzõt és
könyvét. Elsõként
Székelyhidi politikai érdemeit
méltatta, majd rátért a könyv
erényeire, melyrõl elmondta, hogy
egységes eszmetörténeti
szemlélettel mutat be egymástól
távoli eseményeket, személyeket,
mint például a magyarországi
zsidó önazonosságot, az 1987-es
Lakitelki nyilatkozatot, az 56-os forradalom
híveit és ellenzõit vagy
Tõkés László
pályáját. Majd a szerzõ
szólalt fel, beszédében
többek között arra keresve a
választ, hogy milyen szerepet tölt be a
magyar értelmiség
Európában. A rendszerváltás
idején a politikai szerepet is vállalnia
kellett az értelmiségnek, jelezte
Székelyhidi, majd kijelentette, hogy a jelenleg
uralkodó pénzpiaci baloldal birodalmi
magatartása összeomlóban van. Ennek
a pénzpiaci birodalmi magatartásnak
természetes ellenfele a jobboldali, nemzeti
önrendelkezésre épülõ
konzervatív értékrend, amelyet
folyamatosan önigazolásra
kényszerítenek, ami miatt torz szerepbe
kerül a jobboldali értékrend.
Többek közt ez is az oka annak, hogy 1990
után kényszerpályán maradt
a magyar értelmiség.
Két út

Székelyhidi kifejtette, hogy a
magyarországi elit elõtt két
út áll: vagy abban a
mozgástérben cselekszik, amelyet a
többségiek engednek számára,
vagy pedig felderíti és alkalmazza a
nemzeti önrendelkezés
megteremtéséhez szükséges
eszközöket. Ha az elit elsõ utat
követi, akkor hídszerepre
kényszeritik a magyarságot, ezzel szemben
Székelyhidi szerint meg kell találni
hagyományainkból mindaz ami
hasznosítható, és mivel az
Európai Unióban és a
Kárpát-medencében amúgy is
mindent elölrõl kell kezdeni, ezért
össze kell kaparjuk az
értékforrásainkat, hogy ne a
híd, hanem a pillérszerepet
vállaljuk és építsük
fel, mely az önazonosság és az
önrendelkezés szerepét
biztosítja számunkra. Az érdekes,
bár egy kissé hosszúra
nyúlt bemutató után F.
Márton Erzsébet és Meleg Vilmos, a
nagyváradi Szigligeti Színtársulat
színészei adtak elõ rövid
mûsort Kazinczy Ferenc
írásaiból, majd vacsora
után Oláh János
fõszerkesztõ mutatta be a Magyar
Napló folyóiratot. A pénteki
program végén az
írótábor résztvevõi
egy nyilatkozatot fogadtak el, melyben
tiltakozásukat fejezték ki a
szlovákiai nyelvtörvény
életbe léptetése ellen.
Pap István