Ne feledjük ’56 szellemiségét

Ne feledjük ’56 szellemiségét
Az ötvenkilenc évvel ezelőtt kitört forradalomra és szabadságharcra emlékezik a magyarság, azokra a fiatalokra, az erdélyi meghurcoltakra, akiknek szabadságvágyuk, bátorságuk példamutató mind a mai napig.

Arra az 59 évvel ezelőtti, fájdalmasan szép napra emlékezünk, amikor a magyarság elemi szabadságvágya volt a szikrája annak a történelmi folyamatnak, amely lehetőséget teremtett arra, hogy a diktatúrában, elnyomásban élő európai népek elindulhassanak a demokrácia rögös ösvényén. Persze ez az út nagyon hosszú és veszélyekkel teli, és néhány Kelet- és Közép Európai országban még azóta sem értek a végére. Sok tekintetben kísért a múlt.
Azok, akik akkor nyíltan szembefordultak a hatalommal, s kiálltak a barikádokra hazaszeretetükről is tanúbizonyságot tettek, képesek voltak akár életüket is áldozni egy olyan világért, ami talán soha nem lesz olyan, mint amilyet akkor megálmodtak. Mégis összefogtak, és közösen emelték fel szavukat a zsarnokság , a téveszmék ellen . Odaálltak a lánctalpas orosz tankok elé, nem törődve a következményekkel. A magyar forradalmat vérbe fojthatták, eltiporhatták, de a nemzet szabadság iránti vágyát és a reményt nem vehették el! Épp ezért is eredendő feladatunk, hogy ne hagyjuk feledésbe merülni, kiüresedni 1956 szellemiségét. Ne csak semmitmondó, üres és tartalmatlan koszorúzásokkal, összejövetelekkel rójuk le kegyeletünket a hősök előtt, hanem továbbra is álljunk ki és harcoljunk az 56-os eszmékért. Ugyanis még mostanság is nagyon időszerűek az 59 évvel ezelőtti ideálok.

Rais W. István