Napóleon egyszerre volt hős és zsarnok

Napóleon egyszerre volt hős és zsarnok 
Csütörtök délután tartották összejövetelüket a Nagyváradi Premontrei Öregdiákok Egyesületének tagjai a Szent LászlóRómai Katolikus Teológiai Líceumban. Pásztai Ottó elnök köszöntött mindenkit.

Miklós Mihály ny. történelemtanár tartott ezután előadást BonaparteNapóleonról. Hangsúlyozta: róla szinte mindenki hallott, vagy tud valamit, ezért inkább a vele kapcsolatos érdekességekre fókuszál, mintsem a híres csatáinak a leírására. Személyisége ma is sokakat vonz, és a semmiből lett a világ ura. Nincstelen politikai menekülti háttérrel úgy vált Franciaország császárává, hogy tulajdonképpenkorzikai nacionalistaként eleinte ellenségeiként kezelte a franciákat, és olasz migránscsaládban Napulione Buonaparteként látta meg a napvilágot. 1769-ben született- 20 éves volt tehát, amikor kitört a nagy francia forradalom-, és viszonylag fiatalon, 52 éves korában halt meg,1821-ben. Több könyvet írtak róla, mint amennyi idő eltelt a halálaóta, hiszen több mint százezerre tehető azon kiadványok száma, melyeknek ő a főszereplője. Bár eleinte csúfolták vézna és sovány alkata, félénk természete miatt, gyorsan haladt felfelé a ranglistán.Amikor pedig már főtiszt volt, a katonái imádták, talán azért is, mert ő mondta azt egyszer, hogy minden katona a zsebében hordja a marsallbotot. Hihetetlen meggyőző erővel rendelkezett, együtt aludt a katonáival a lövészárkokban, ami nem csak propagandisztikus célokat szolgált, hanem ezzel el is nyerte a bizalmukat. Úgy emlegették: „a kis káplán”, amit nem sértésnek szántak, ezért nem is haragudott emiatt. Akarrierje szempontjából döntő momentumnak bizonyult, hogy a jakobinus diktatúra utáni direktórium idején azt a feladatot kapta, támadja meg Olaszországot, melynek elfoglalását követte az egyiptomihadjárat Nelson admirális és az angolok ellen. Jellemző rá, ami ott történt, Észak-Egyiptom elfoglalása után ugyanis kockáztatott, és mit sem törődve azzal, hogy Földközi-tengert a britek uralták, visszatértFranciaországba, hogy rendet tegyen. Ekkor kezdődött az igazi felemelkedése: államcsínnyel három konzult tett az ország élére. Mint első konzul, többek közt megszüntette a sajtószabadságot, prefektusokat nevezett ki, megalapította a Francia Nemzeti Bankot és a Becsületrendet. VII. Piusz pápával kötött konkordátuma, valamintközigazgatási, katonai, oktatási és jogi reformjai napjainkig érvényesülő döntő hatást gyakoroltak az európai társadalmak fejlődésére.

Érdekességek

Miklós Mihály szerint Napóleon a céljai kijelölésében romantikusnak, ezek kivitelezésében viszont realistának bizonyult. Rendkívüli helyzetfelismerő képességgel rendelkezett, és hihetetlenül kreatív volt,gyorsan tudta alkalmazni a legmegfelelőbb megoldásokat. Hatvan csatát vívott és csupán hetet veszített el, nagy hibákat követett el azonban akkor, amikor kihirdette a kontinentális zárlatot és amikor megtámadta Oroszországot. Utóbbi okán is egyesek Hitlerhez hasonlítják, mely állítás az előadó szerint nem állja meg a helyét, mivel Napóleon egyenlő jogokat biztosított a zsidóknak, nem voltak élettér-gondolatai, és nem akart kiirtani senkit. Sokan háborúpártinak tartják, az igazság viszont az, hogy ellenfelei többször üzentek hadat neki, mint ahány háborút ő elindított. Beethoven az ő tiszteletére írta az Eroica szimfóniát, és valójában 168 cm magas volt, nem 150 cm, ahogy a közhiedelem tartja. Legalább egy törvénytelen fia volt, és ma is hatályban van egy olyan törvény Franciaországban, miszerint senki sem nevezheti a disznóját Napóleonnak. Nem volt zenei hallása, viszont a szaglása állítólag fejlettebb volt, mint egy kutyáé. Kétszer is öngyilkos akart lenni, de nem sikerült neki, a kártyajáték közben pedigmindig csalt, mert nem bírta elviselni, hogy veszítsen, és a hatalma csúcsán is megmaradt az a szokása, hogy húzogatta a tisztjei fülét- sorolt fel néhány érdekességet az expozéja végén a történelemtanár.

Ciucur Losonczi Antonius