Nagyváradra érkezett Szent Antal ereklyéje

Nagyváradra érkezett Szent Antal ereklyéje
Vasárnap délutánján a hívek a székesegyházban Páduai Szent Antal erekélyéje előtt rótták le tiszteletüket, majd hat órától szentmisén vettek részt. A szentmisét Böcskei László megyés püspök mutatta be, a szentmise szónoka Kóhr Balázs kanonok volt.


A Konventuális Minorita Ferences Szerzetesek szervezésében Nagyváradra érkezett Szent Antal ereklyét a páduai Szent Antal bazilikából érkezett atya ismertette. A szent sírjából II. János Pál pápa engedélyével kiemelt két mumifikálódott izomszövetet a világ számos helyén bemutatták, Afrikától Indonéziáig. Az ereklyét magába foglaló, a szentet ábrázoló mellszobor jobb kezében az evangéliumos könyvet tartja, így halálában is azt gyakorolja, amit életében: Isten üzenetét hirdetni a világban. Böcskei László megyés püspök elmondta: Szent Antal közel állt az egyszerű, szegény emberekhez. Példája azt üzeni számunkra, hogy mi is vegyük észre, segítsük szükséget szenvedő embertársainkat, ugyanakkor kérnünk kell azt a kegyelmet, ami által be tudjuk fogadni Isten üzenetét, teljesíteni tudjuk az Ő akaratát.

Az olvasmány Szent János könyvéből hangzott el, az a rész, amelyben Jézus az Atyához imádkozik érettünk azért, hogy egyek legyünk, felismerjük Isten szeretét. Szent Antal Jézushoz akar vezetni – mondta el Kóhr Balázs kanonok. Ahogy arcunkat csak a tiszta kút vizében tudjuk meglátni, és a zavaros vízben nem láthatjuk meg önmagunkat, úgy a zavaros világgal is szakítanunk kell. Az életében és halálában is csodákat művelő szentet nagy tisztelet övezi, még a kálvinista Ady is versbe foglalja – emelte ki az atya. Temetését is csodák kísérik, halála után 32 évvel testét elporladva, de nyelvét épségben találják a felnyitott sírban. Szent Antal többek között az elveszett tárgyak védőszentje is, ám nem szabad babonásan hozzá fordulni, hiszen ha hittel fordulunk hozzá, fontosabb dolgokban lehet segítségünkre, mint egy elveszett kulcscsomó megtalálása.

A szentmisét körmenet zárta, amely során az ereklyét kivitték a székesegyházból, hitünket ugyanis meg kell mutatni a templom falain kívül is, hogy lássa a világ, hogy keresztények vagyunk – zárta a szentmisét Böcskei László megyés püspök.

János Piroska