Nagyváradra a tokioi modellt

Nagyvárad – A nagyváradi polgármesteri hivatal intézményrendszerének átszervezését ismertette Biró Rozália alpolgármester. Az erre vonatkozó határozatokról a helyi tanács hetfői, rendkívüli űlésén szavazott.

Biró Rozália a hétfői helyi tanácsi űlés előtt tartott sajtótájékoztatón az általa és az RMDSZ frakció által kezdeményezett a polgármesteri hivatal átszervezésére vonatkozó tervet ismertette. Az első módosítás az EU-integrációs osztályt érintené. Ezt Fejlesztési Igazgatósággá alakítanák át, melynek fő célkitűzése olyan tevékenységek kifejlessztése lenne, melyek hozzájárulnak a város gazdasági fejlődésének fenntartásához. Ennek az osztálynak a keretén belül működne egy marketing osztály, mely a város turisztikai, gazdasági, kulturális stb. értékeit és előnyeit volna hivatva promoválni. Az alpolgármesterasszony elképzelése szerint a városháza sajtóosztályáról le kellene választani a város imázsával foglalkozó részleget, mert, mint Biró Rozália fogalmazott, “amit eddig a sajtószolgálat a város imázsának formálásáért tett, az kevesebb a semminél.”Az alpolgármesterasszony szivesen látna továbbá négy külön irodát, melyek a Bihar-Hajdú-Bihar eurorégió fejlesztéséséért, a külkapcsolatokért és a testvérvárosi kapcsolatokért lennének felelősek.

Biró Rozália hangsúlyozta annak szükségességét, hogy közös gazdaságfejlesztési stratégiát kellene kidolgozni az intézményen belül, jelenleg ugyanis a különböző igazgatóságok gyakran ugyanarra a pénzalapra dolgoznak ki pályázatot. Ezért létre kellene hozni a pályázatösszeállító osztályt, mely a hivatalnak azokat a munkatársait foglalná magában, akik a különböző igazgatóságokon a pályázatírással foglalkoznak. Az RMDSZ váradi frakciója szeretné, ha a hivatalon belül külön személy vagy személyek foglalkoznának az ISO minőségellenőrzési menedzsmenttel. Az alpolgármesterasszony hangsúlyozta, hogy ezekhez a változásokhoz nem lenne szükség sem elbocsátásokra sem létszámnövelésre, csupán az átszervezésből adódó személyzet-átcsoportosításra.

Úgy mint Tokioban

Biró Rozália meghírdette a “hivatalnak közelebb kell lennie a polgárokhoz” elvét, ennek megvalósítása érdekében a Tokioban látott modellt alkalmazná Nagyváradon is, ti. azt, hogy a város különböző begyedeiben munkapontokat hoznának létre. Az alpolgármesterasszony elképzelése szerint a városban már kialakított multifunkcionális központokban dolgoznának a városháza körzeti felügyelő hivatalnokai. Így a különböző, a központtól távolabb eső városzrészekben lakó polgároknak nem kellene a központba utazniuk, hogy bizonyos információkhoz jussanak, és ezáltal könnyebben jelezhetnék a városigazgatással kapcsolatos észrevételeiket stb. “Semmilyen plusz infrastruktúrát nem kellene létesíteni ennek megvalósítására” – mondta Biró Rozália.