Nagyváradi Nyilatkozat a kommunizmusról

Nagyváradi Nyilatkozat a kommunizmusról

Nagyvárad – A Kommunizmus Áldozatainak
Emléknapja alkalmából szerdán
fórumot szerveztek a
Királyhágómelléki
Református Egyházkerület
székházában. A résztvevők
nyilatkozatot fogadtak el.


A Nagyváradi Nyilatkozat címet
viselő dokumentum aláírói
egyebek mellett kijelentik, hogy a Kommunizmus
Áldozatainak Emléknapján
meggyőződéssel vallják, hogy az
emberiség ellen elkövetett bűntetteik
miatt lényegi azonosság mutatkozik minden
totalitárius rendszer között; a
náci rezsim mellett a kommunista
önkényuralom is fájdalmas
része közös európai
történelmünknek,
következésképpen a
kommunisták által elkövetett
bűntetteknek is tudatosulniuk kell minden
európai elmében; a Prágai
Nyilatkozat 2008. június 3-i
megszületése  fontos
mérföldkő a kommunista
rémuralom valódi arcának a
megmutatása, valamint a történelmi
igazságtétel terén. Többek
közt kifejtik, hogy a romániai
kommunistaellenes forradalom 20.
évfordulójára készülve
nem feledik  a kommunista rezsim
által meghurcolt társainkat és
elismeréssel tekintenek a Marius Oprea
történész által vezetett, a
Romániai Kommunizmus bűneit
Kivizsgáló Intézet (IICCR)
munkájára.
Megitélésükben a volt kommunista
térség országaiban a
diktatúrák
örökségével való
szembenézés változatlanul
időszerű, ezért fontosnak
tartják az egykori kommunista
titkosrendőrség
tevékenységét
feltáró közintézmény,
a Szekuritáté Irattárát
Átvilágító Országos
Bizottság szerepét a közélet
megtisztulásában.

Elfogadhatatlannak tartják


Elfogadhatatlannak tartják ugyanakkor, hogy
Romániában még nem
rendeződött megnyugtatóan a
kommunizmus éveiben politikai okokból
elítélt személyek
rehabilitációjának ügye
és különösképpen
fájlalják, hogy az ötven éve
kivégzett Sass Kálmán
mártír-lelkipásztort és
sorstársait továbbra is
köztörvényes bűnözőnek
tekintik Romániában. Felkérik a
hazai civil társadalmi és emberjogi
szervezeteket, hogy sajátos eszközeikkel
továbbra is gyakoroljanak nyomást a
politikai közszereplőkre és a
törvényhozásra annak
érdekében, hogy a politikai okok miatt
elítélt személyek alanyi jogon
történő
rehabilitációjára
irányuló törvénytervezet
jogerőre emelkedjen. Kéréssel
fordulnak Tőkés László
püspökhöz, európai parlamenti
képviselőhöz, hogy levélben
sürgesse meg Románia
Képviselőházának
elnökénél a vonatkozó
törvényhozási
procedúrát és az Európai
Parlamentben emeljen szót a romániai
politikai foglyok rehabilitációja
tárgyában, valamint  Traian
Băsescu
államelnököt, hogy a
romániai kommunista rendszert
elítélő
Tismăneanu-jelentésre való
hivatkozással foglaljon állást e
kérdésben.


 

Kapcsolódó cikk: