Nagyváradi körkép az országos felmérők után

Nagyváradi körkép az országos felmérők után
A fellebbezések elbírálásával befejeződött a nyolcadik osztály végén lezajlott országos felmérő, melyre Bihar megyében 4664 diák iratkozott be. A magyar anyanyelvű diákok jól teljesítettek. Az ezzel kapcsolatos körképünket az alábbiakban olvashatják.

A magyar tannyelvű nagyváradi iskolák vezetői összességében elégedettek a nyolcadikos diákok által az országos felmérőn elért eredményekkel. A váradi Ady Endre Líceum 54 vizsgázója közül mindössze egy tanuló ért el ötös alatti átlagot, huszonhárom diák átlaga nyolcas fölötti volt, tíz diák 6-8 közötti átlagot ért el a román, magyar és matematika vizsga nyomán. „Nyolcadikosaink közel közel ötven százaléknak nagyon jó eredménye van, tehát valószínűleg bejut abba az iskolába, amit először beírt a kilencedikbe való jelentkezés során, mert ez az átlag azt jelenti, hogy a négy éves iskolai átlaga sem kicsi” – nyilatkozta a Bihari Naplónak Ciubotariu Éva, az iskola aligazgatója. Hozzátette, hogy a tanintézet nyolcadikat végzett diákjai mintegy 85-90 százalékban az Adyban tanulnak tovább, és általában csak azok mennek el, akiknek valamilyen speciális készségük van, például kiemelkedően jól rajzolnak, és nekik ez irányú speciális oktatásra van igényük.

Lorántffy gimnázium

Zsíros Anikó, a Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium igazgatónője elmondta, hogy a Lorántffyban a diákok az országos átlagnál valamivel magasabb eredményt értek el. Az iskola 22 nyolcadikos diákja közül öt tanuló átlaga volt ötös alatti, a legtöbben, tízen a 6-8 közötti átlagot értek el, egy diák nyolcas fölött átlagot produkált. Zsíros Anikó kifejtette, hogy a felmérőn a legkisebb jegyek matekből voltak, magyarból viszont mindenkinek sikerült a vizsga. „Az eredmények megegyeznek azzal, amit a korábbi évben teljesítettek a gyerekek” – fogalmazott az igazgatónő, megemlítve azt is, hogy az idén a nyolcadikosoknak mintegy a fele a Lorántffyban folytatja tovább tanulmányait, ugyanakkor elég sokan beiratkoztak a művészeti líceumba.

Szent László líceum

A Szent László Teológiai Líceum 46 nyolcadikos tanulója közül kilencen hiányoztak a vizsgákról. Ennek oka az, mondja Konrád Katalin, hogy voltak, akik már felvételt nyertek a teológia osztályba, és a módszertan szerint nekik nem szükséges részt venni az országos felmérőn, illetve azoknak sem kellett ezen részt venniük, akik szakiskolába iratkoztak be, illetve volt, aki betegség miatt hiányzott. Az iskola két nyolcadikos osztályában voltak diákok, akik első és harmadik díjat nyertek a kisebbségi oktatásban tanulók számára rendezett román olimpiászon. „Tehát nagyon jó diákjaink voltak románból is, kilencesen felüli médiánk is volt” – fogalmazott az igazgatónő, aki aláhúzta azt, hogy vannak a tanintézményben olyan tanulók is, akik speciális képzésben részesülnek, mert értelmi szintjük elmarad az átlagostól, vagy valamilyen betegség miatt hátrányban vannak társaikkal szemben. Az ő felzárkóztatásuk érdekében számukra speciális tantervet dolgoztak ki, és nekik nem is az iskola matematika, román, és magyartanárjai, hanem ún. utazó tanárok adnak jegyet. Mint Konrád Katalin közölte, tavasszal még az volt a szabály, hogy a speciális képzésben részesülő diákoknak nem kötelező megjelenni az országos felmérőn, de a módszertan megváltoztatása után nekik is részt kellett venni a vizsgákon. „Ezek a gyerekek értek el kicsi eredményt a felmérőn, akik különleges oktatásban részesültek, de hát képtelen jó eredményt elérni az a diák, aki négy év során nem azt tanulja, amiből vizsgázni kell. Ehhez képest aránylag jó eredmények voltak” – értékelt Konrád Katalin. A Szent László Líceum 46 vizsgázója kívül tízen ötös alatti átlaggal végeztek, négy diák pedig nyolcas fölötti átlagot ért el. Az igazgatónő elmondta, hogy azok, akik szorgalmasan tanultak, az országos felmérőn is jó eredményt értek el, de a matematika vizsga mind a diákok, mind a tanárkollégák szerint nehéz volt, a diákok azt mondták, nem volt idő befejezni minden tételt. A Szent László Teológiai Líceum egyébként négy kilencedik osztályt indít, és valószínűleg a felmérőn részt vett diákok 95 százaléka itt folytatja tovább tanulmányait.

Szacsvay iskola

Pásztor Gabriella, a Szacsvay Imre Általános Iskola igazgatónője szerint az idei felmérőn a diákok valamivel jobban teljesítettek, mint a tavaly. Kifejtette, hogy magyarból megszokottan jó eredmények születtek, és örömteli, hogy a román vizsga javuló tendenciát mutat. Viszont „a matematika a rémálma a gyerekeknek” – fogalmazott az igazgatónő, hozzátéve, hogy matekből olimpiai nehézségű feladatot is kaptak a diákok a felmérőn. Az intézményvezető tudatta, hogy nyolcadikosaik közül sokan jelentkeznek az Ady Endre Líceumba és a váradi Mihai Eminescu Főgimnáziumba és többen fordultak a Szent László Teológiai Líceum irányába, vagyis a Szacsvayban végzett nyolcadikosok „zömében abba az iskolába kerülnek, ahova szeretnének” – tette hozzá végül. A Szacsvay Imre Általános Iskola 46 tanulója közül heten értek el ötös alatti átlagot a felmérőn, tíz diák 5-6 átlag közötti teljesítményt tudhat maga mögött, a legtöbben, huszonketten 6-8 közötti átlagot értek el és hat diák nyolcas fölötti átlaggal végzett a három vizsgából álló felmérőn. A Szacsvayhoz tartozó biharpüspöki Juhász Gyula iskola huszonhárom végzőse közül egy diák ért el nyolcas fölötti átlagot, tízen 6-8 közötti átlaggal végeztek.

Pap István