Nagyváradi helyi tanácsülés több malőrrel

Nagyváradi helyi tanácsülés több malőrrel
Nem múlt el malőr, sőt incidens nélkül a nagyváradi helyi tanács csütörtöki ülése: egy váradi lakos például azzal vádolta meg a helyszínen a városvezetést, hogy illegálisan állított össze egy határozat-tervezetet, amit egyébként meg is szavazott a tanács.

Közel száznyolcvan határozat-tervezetről kellett döntsön csütörtöki ülésén a nagyváradi helyi tanács, de nem emiatt nem mentek mindig simán a dolgok. Szerepelt a napirenden a helyi tanács RMDSZ-frakciója által kidolgozott szabályzattervezetnek az ügye. Ez a dokumentum lett volna hivatva szabályozni azt, hogy milyen módon és kik kaphatnak Nagyváradon díszpolgári címet. A napirendi pont vitáján Kirei Melinda RMDSZ-es tanácsos kifejtette, hogy a közigazgatási törvény értelmében minden önkormányzat, amelyik díszpolgári kitüntetést akar adományozni, az csakis egy erre vonatkozó szabályzat alapján teheti ezt meg, márpedig a váradi önkormányzatnak nem létezik ilyen szabályzata. Mint kifejtette, a törvény betartása nem prioritás kérdése, tehát egy ilyen szabályzatot a törvény értelmében el kell fogadni. Erre reagálva Ilie Bolojan polgármester mégis azt válaszolta, hogy ez nem egy égetően sürgős kérdés, majd hozzátette, hogy a kilencvenes évektől kezdődően mintegy hatvan személy kapott díszpolgári címet Nagyváradon, és fennáll a veszélye annak, hogy devalválódik ennek a díjnak az értéke, „és oda juthatunk, mint az egyetemi diplomák esetében, hogy már csak azok nem kapják meg, akik nem akarják” – fogalmazott. Ezt követően a polgármester azt javasolta a tanácsosoknak, hogy szavazzák meg a tervezetet, mely az RMDSZ javaslat elutasításáról szól. A maga során Ionel Vila, az önkormányzat titkára is azt állította, hogy a díszpolgári címek odaítéléshez nincs szükség feltétlenül szabályzatra. Ezután megejtették a szavazást, és mint ahogy az várható volt, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) tizennyolc helyi tanácsosa igennel, a hét szociáldemokrata és RMDSZ-es tanácsos pedig nemmel szavazott. Csakhogy ezt követően Florin Marinau liberális tanácsos kért szót, és elmondta: először tisztázni kell azt, hogy mit jelent ezesetben az igen, és mit a nem szavazat. Az ugyan világos, hogy a határozat-tervezet magáról a szabályzatról szól, melynek szakjelentésében az áll, hogy a városvezetés a tervezet elutasítására tesz javaslatot, „de mi nem szakjelentésekről, hanem határozattervezetekről szavazunk. Ezek után ha igennel szavazunk, ez azt jelenti, hogy elfogadjuk a szabályzatot, ha pedig nemmel szavazunk, ez azt jelenti, hogy elutasítjuk a szakjelentést?” Ilie Bolojan igazat adott a képviselőnek, és a szavazás megismétlését kérte, és immár arra kérte a tanácsosokat, hogy szavazzanak nemmel az előterjesztésre. És úgy is lett: a szavazásnak az azt megelőzőhöz képest éppen fordított eredménye született: heten igennel, és tizennyolccal nemmel szavaztak, emiatt megbukott az RMDSZ előterjesztése.

Túl gyors szavazás

Szintén egy szavazásra vonatkozó malőrnek, hacsak nem utólagos magyarázkodásnak tekinthető az, ami az építendő új közúti híd elnevezésére vonatkozó tervezet elfogadásakor történt. Az ülésen a helyi tanácsosok egyhangúlag megszavazták azt, hogy a leendő híd neve legyen Centenáriumi híd, lévén hogy a tervek szerint 2018. december 1-jén, a Gyulafehérvári Nyilatkozat elfogadásának száz éves évfordulóján akarják majd átadni a hidat. A tanácsülés után azonban mind Huszár István, mind Kecse Gabriella tanácsosok azt állították lapunknak, hogy az RMDSZ nem szavazta meg a hídelnevezésre vonatkozó tervezetet, hanem tartózkodott a szavazáson. Azt mondták, hogy jelezték is ezt az ülés után a jegyzőnek. Arra a kérdésünkre, hogyan lehetséges az, hogy az ülésen mégis igen szavazatnak számolták be az RMDSZ-esek voksait, Huszár István azt mondta, hogy nagyon gyorsan történt minden az ülésen, és ők ezt nem vették észre, de az RMDSZ-es tanácsosok valójában tartózkodtak.

Incidens

A csütörtöki tanácsülésen megjelent egy elégedetlen polgár, Vidican Maria, aki az ülésen kifogást emelt egy olyan határozattervezet ellen, mely egy városrendezési övezeti terv elfogadását foglalta magában. A terv értelmében a város jóváhagyja egy tömbház építését a Dózsa György úton a New Medics klinika és a Dózsa György–Arinului utcák kereszteződése között húzódó területen. A hölgy állítása szerint az övezeti tervet úgy dolgozták ki, hogy nem készült el a geotechnikai kockázati tanulmány, ami azért szükséges, mert az épületet földcsuszamlás-veszélyes területre akarják építeni. Vidican Maria azt állította, hogy az építkezés nyomán ott elbontanának egy támasztófalat is, ugyanakkor magántulajdont is sért az övezeti terv.

A hölgyet hiába próbálta lecsitítani az ülésvezető Camelia Dulca, felhívva a panaszos figyelmét arra, hogy nem adott szót neki, és amennyiben bármilyen panasza van, akkor a napirendi pontok megtárgyalása és szavazása után elmondhatja azt a plénum előtt. De a hölgy nem tágított, hisz, mint mondta, mit ér ő azzal, ha az ülés végén kap szót, ha addig a tanács megszavazza a vitatott napirendi pontot. Mivel csak tovább beszélt, Ionel Vila jegyző azzal fenyegette meg, hogy ha nem hagyja abba, akkor kivezettetik a teremből. A tanácsosok végül megszavazták ezt a tervezetet – az RMDSZ-frakció tartózkodása mellett – és az ülés után Vidican Maria már nem kért szót.

Pap István