Nagyvárad: új parkok létesülnek

Nagyvárad: új parkok létesülnek
Nagyvárad – Ilie Bolojan Nagyvárad polgármestere vezette végig csütörtökön a sajtó munkatársait a városban létesítendő parkok helyszínein.

A RER köztisztasági vállalat székhelyén Ilie Bolojan Nagyváradon polgármestere elmondta, hogy a törmelékelszállítási díj 6,54-ről 2,17 euró/tonnára csökkent, tehát az építtetők részéről ezentúl az ár sem jelenthet akadályt a törmelék elszállíttatásában. A polgármester kijelentette azt is, hogy azoktól, akik lakásukon kisebb átalakításokat végeznek, azoknak a törmlékeit ingyen szállítja ela RER. Az egykori olaszi temetőben Ilie Bolojan elmondta, hogy ott a város átvett a görög-katolikus egyháztól 25 ezer négyzetméternyi területet, és Biró Rozália Nagyvárad alpolgármestere jelenleg tárgyal a római katolikus egyházzal arról, hogy átadjanak a város kezelésébe mintegy hétezer négyzetméternyi területet. Másfél hete folynak a munlálatok Olasziban, mondta Bolojan: az elkorhadt fákat kivágják, a nagyváradi fegyházzal kötött szerződés alapján az elítéltek egyengetik el a területet a cukorgyárból hozott földdel. „Egy hét alatt teljesen megtisztítjuk a területet és a földegyengetést is befejezzük, utána kezdjük el a sétányok kiépítését, a közvilágítás kialakítását és a padok kihelyezését. Lesz két-három minisportpálya is, ahol kosarazni, focizni lehet majd, és egy kerítéssel elkülönített terület is létrehozunk kizárólag csak a kutyasétáltatók számára” – mondta a részleteket a polgármester a készülő, mintegy 3,7 hektáros olaszi parkról. A város felújítja a Rimanóczy kriptát, majd egy emléktáblát helyez el rajta illetve egy táblát, melyen fel lesz tüntetve, mely épületeket tervezték a Rimanóczyak Nagyváradon: „a Rimanóczy család ennyit megérdemel a várostól. Polgármesterként morális kötelességemnek tartom, hogy ennyit megtegyek a Rimanóczsy család tiszteletére” – fogalmazott Ilie Bolojan polgármester.

Park Szőlősön

Ezt követően a Kálvária dombra, avagy ahogy manapság ismerik, a Gombához utazott az újságírócsapat az ottani munkálatok megtekintésére. Útközben a polgármester tudatta: „a fegyházzal szerződést kötöttünk arra, hogy április 10-ig megtisztítják a területet, azután pedig meg kell oldjuk a közvilágítás problémáját illetve a padok, szemeteskukák kihelyezését is és a foghíjas lépcsőket is ki kell javítani”. Az idő azért sürget, tette hozzá Bolojan, mert a görög-katolikus egyház húsvétkor egy zarándoklatot tervez a Kálvária dombra. Végezetül a csapat a szőlősi temetőhöz látogatott ki, ahol a polgármester a következőkről tájékoztatott: május 15-ig el kell végeznünk a régészeti feltárást, ehhez a Bihar Megyei Kulturális Igazgatóság és a Körösvidéki Múzeum arhelológiai osztálya segítséget nyújt majd. Ugyancsak eddig az időpontig kell megoldani az exhumálások problémáját is. Megkértük a szőlősi parókiákat, hogy a vasárnapi istentiszteleteken, miséken hírdessék ki azt, hogy május 15-ig Nagyvárad polgármesteri hivatala segít azoknak az embereknek, akiknek még hozzátartozójuk nyugszik a szőlősi temetőben, és a hivatal külön helyet biztosít a Rulikowsky temetőben az innen exhumáltak számára. Az egyházak vállalták azt, hogy embereik kimennek a temetőbe, és amennyiben gondozott sírt látnak, felkeresik azt a családot, akié a sír és felhívják a figyelmüket az exhumálás szükségességére. Az idén már késő lesz fákat ültetni a park területére, de teljesen megtakarítjuk a körzetet, a temetőt szegélyező garázsokat lebontjuk és az ideigenes kerteket is felszámoljuk, kialakítjuk a parkolóhelyeket.” Bolojan hozzátette, hogy itt is, akárcsak Olasziban, elkülönítk a kutyasétáltatásra szánt részt a többitől.

Pap István