Nagyvárad tudós személyiségeire emlékeztek

Nagyvárad tudós személyiségeire emlékeztek

Nagyvárad – A Nagyvárad tudós püspökei, neves személyiségei 2007 rendezvénysorozat keretében kétnapos emlékülést szerveztek. Pénteken a Bazilika altemplomában koszorúztak, szombaton előadások hangzottak el.

A váradi Sapientia Varadiensis Alapítvány, a nagyváradi Római Katolikus Püspökség, valamint a Bihar Megyei és Nagyváradi Civil Szervezetek Szövetsége (BINCISZ) által szervezett kétnapos megemlékezés péntek délután vette kezdetét. A Bazilikában megemlékező szentmisét tartottak, majd a jelenlevők Fodor József vikárius és dr. Fleisz János BINCISZ-elnök vezetésével a székesegyház altemplomába vonultak, hogy megkoszorúzzák Bjelik Imre püspök, apostoli kormányzó és Fiedler István szatmár-nagyváradi megyés püspök egyházi síremlékét. Szombat délelőtt a barokk palota Széchenyi Miklós termében folytatódtak a rendezvények: a Szent László Gimnáziumot képviselő fiatalok rövid kulturális műsorral lepték meg az egybegyűlteket, az ezt követő köszöntőbeszédben pedig dr. Fleisz János történész-elnök, az MTA köztestületi tagja a nagyváradi Római Katolikus Püspökségnek az egyetemes magyar tudomány és kultúra fejlődésében és terjesztésében betöltött szerepére mutatott rá. A rendezvényre utalva úgy vélte: néha nem árt elhúzódni a napi politikai-közéleti csaták zajától, és a múltra emlékezni, hogy erőt merítsünk elődeink fényes tetteiből.

Érdekes előadások

Orosz Lőrinc debreceni prépost Gróf Csáky Imre bíboros tevékenységéről szóló előadásában egyebek mellett kihangsúlyozta: a magas rangú főpapnak köszönhető a piaristák debreceni letelepítése, a cívisvárosban található Szent Anna templom megépítése, valamint az, hogy 168 év elteltével a kálvinista fellegvárban újra felcsendülhetett a Te Deum. A váradi püspökség és káptalan birtokszerkezetének az állandósulásáról szóló értekezésében Emődi András levéltáros többek közt arra is rávilágított, hogy a török uralom alóli felszabadulás után az egyház milyen nagy küzdelmet kellett folytasson annak érdekében, hogy az egykoron szekularizált birtokait és javait visszaszerezze. Eredeti dokumentumokkal alátámasztott és tudományos igényességgel megfogalmazott előadásaiban Mons. Fodor József általános helynök, pápai prelátus Bjelik Imre püspök, apostoli kormányzó, valamint Fiedler István szatmár-nagyváradi megyés püspök életútjait és tevékenységeit ismertette. Mint kiderült, mindkét néhai főpásztor sokat tett Váradért, cselekedeiket a híveik lelki életére való odafigyelés vezérelte. Az emlékülés utolsó felszólalója dr. Fleisz János volt, aki statisztikai adatokkal támasztotta alá azt, hogy a 20. század folyamán hogyan változott Nagyvárad etnikai és felekezeti összetétele.

 

Ciucur L. Antonius