„Nagyvárad régióközpont kell legyen”

„Nagyvárad régióközpont kell legyen”
A közigazgatási átszervezésről szóló törvénytervezet visszásságairól, s az EMNP Bihar megyei szervezete által kezdeményezett aláírásgyűjtésről számolt be Csomortányi István megyei elnök.


A napokban került a parlament elé a közigazgatási átszervezést előkészítő, a települések új besorolásáról szóló törvénytervezet, mely sajnálatos módon ugyanazt a szemléletmódot képviseli, mint a jelenlegi közigazgatási felosztás, melynek egyik fő alapelve a kistelepülések megszüntetése volt, mondta Csomortányi István. A törvénytervezet fő regionális központokat nevez meg, s ezekből Erdélyben mindössze kettő található: Kolozsvár és Temesvár.

Összevonnák

Botrányos, hangsúlyozta ki, hogy Nagyvárad, mely régióközpontként működik, a tervezet kritériumai alapján egy szinten szerepel Szatmárnémetivel, vagy Gyulafehérvárral, melyek körülbelül fele annyi lakossal rendelkeznek.

Ami pedig a községeket illeti: ahelyett, hogy önállóságukat erősítené, a tervezet újabb községeket szüntetne meg, pusztán a lakosság számából kiindulva. Az egyik olyan község, melyet összevonnának egy másikkal, Diószeg, ahol állítólag drasztikusan csökkent a lakosság száma. Azok, akik a tervezet hátteréül szolgáló kimutatásokat készítették, nem vették figyelembe, hogy Diószeg lakossága első sorban azért csökkent, mert levált róla Félegyháza, Biharvajda és Gyapolybuszta (Mihai Bravu), mondta el a néppárt megyei elnöke. Másfelől ezzel együtt egy hétezres lakosú településről beszélünk, tehát alaptalan lenne „egybeolvasztani”.

Megkülönböztetnek

A tervezet egy pozitívuma az lenne, hogy úgynevezett vidéki központokat állapít meg, azaz olyan településeket, melyek kistérségi központokként működnek. Az egyik kritérium az, hogy huszonöt kilométeres körzetükben ne legyen város. Bihar megye esetében Széplak, Telegd, Tenke, Rév és Barátka lenne ilyen központ. Úgy tűnik, a törvény készítői pozitív módon diszkriminálják a román többséggel rendelkező településeket, ugyanis Barátka és Rév hét-nyolc kilométeres távolságra található egymástól, teljesen felesleges mindkettőt vidéki központnak kinevezni, mondta Csomortányi István.

A háttéranyag Medgyest és Resicabányát helyezi a legnagyobb lakosságcsökkenést regisztráló municípiumok listájának az élére, közben teljesen „megfeledkezik” három moldvai megyeközpontról (Karácsonkő, Vászló, Bákó), ahol igazság szerint jóval lényegesebb a csökkenés. Konstanca, Jászvásár és Galac, ahol százezer körüli a csökkenés, ugyancsak nem szerepel ezen a listán. Egyúttal még csak meg sem említi a nagyvárosok melletti „felduzzadt” községeket, mint például a Kolozsvár melletti Szászfenest, vagy épp Szentmártont. hogy Az Erdély Magyar Néppárt Bihar megyei elnöke szerint a tervezet tendenciózusan diszkriminálja az erdélyi megyéket. Hibás adatokon alapul és folytatja az elmúlt rendszer hagyományait. Nagyváradnak régióközpontnak kell lennie, hiszen Partium történelmi régió, hangsúlyozta ki Csomortányi István.

Aláírásgyűjtés

A tervezettel „homlokegyenest ellenkező irányba” halad a néppártnak az a kezdeményezése, hogy Székelyhídból kiválva két új község szülessen meg: az egyiket Érköbölkút és Hegyköszentmiklós, a másikat Nagykágya és Csokaly alkotná. Székelyhíd így is teljesítené annak a feltételeit, hogy város maradjon, s az említett települések lakosainak nem kell majd mindenért bejárjanak Székelyhídra. Uniós támogatásokat is könnyebben pályázhatnának meg. A lakosok pozitívan fogadták, az önkormányzat viszont úgy tűnik, hogy ellenzi, mondta az EMNP megyei elnöke. Az EMNP hamarosan aláírásgyűjtést is kezdeményez ennek a megvalósításáért.

Neumann Andrea