Nagyvárad polgármesterének figyelmébe!

Nagyvárad polgármesterének figyelmébe!
Nagyvárad civil szervezeteinek és polgárainak nevében ismét értetlenül állunk Ilie Bolojan polgármester egy újabb, kellően át nem gondolt elképzelése előtt.

 

Ameddig az európai szokásrend szerint a polgárok és az illető település civil szervezetei megkérdezése nélkül lehetetlen köztereket átnevezni, addig Nagyváradon egy személyes ötlet alapján akarnak megváltoztatni évszázados elnevezést. Az egykori Olaszi-temető helyén létesített park, már Olaszi-park néven, valamelyest még emlékeztette a váradiakat az itt nyugvó ősökre, azokra, akik városunk jeles világi és egyházi személyiségei voltak évszázadokon keresztül.

Számunkra elfogadhatatlan, hogy e szakrális hely környezetidegen elnevezést kapjon.

Ezért határozottan kérjük, hogy ilyen horderejű döntések Nagyvárad polgárainak megkérdezése nélkül ne születhessenek.

Javasoljuk, hogy a park maradjon továbbra is Olaszi-park, ezzel megőrizvén a város minden lakója által ismert és elfogadott elnevezést.

Meggyőződésünk, hogy javaslatunk egyaránt szolgálja Nagyvárad minden lakójának elvárását, nemzetiségtől és vallástól függetlenül.

Közérdekű igényünk nyomatékosításáért támogató aláírásgyűjtést indítunk.

Pásztai Ottó, a Premontrei Öregdiákok Egyesületének elnöke

Dukrét Géza, a Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság elnöke

Lukács József, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület főjegyzője

Kupán Árpád történész

Jakabffy László építőmérnök

Péter I. Zoltán helytörténész

Sárközi Zoltán, a Pro Libertate Partium Egyesület elnöke

Kiss Albert, Nagyvárad-Olaszi Főesperes-kanonok, plébános

Makai Zoltán, az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Egyesület Bihar megyei alelnöke

Mátyás Attila, a Nagyváradi Evangélikus Lutheránus Egyház lelkipásztora

Keres József lelkipásztor, a Confessio 2008 Egyesület elnöke.

Meleg Vilmos Civil Kerekasztal, Szigligeti Alapítvány

Szőke Kavinszky András Liliput Alapítvány

Czvikker Katalin Pro Rogerius Alapítvány

Timár Enikő Biharpüspökiért Alapítvány

Kecse Gabriella Tanoda EgyesületA kommentelés opció, a jó magaviselet kötelező! Moderációs elveinket itt olvashatja .