Nagyvárad, mint nem lojális konkurens

Mindössze öten voltak, de nagy vehemenciával védték érdekeiket a helyi reklámcégek képviselői a nagyváradi reklámszabályzat módosítása kapcsán rendezett pénteki közvitán
Mindössze öten voltak, de nagy vehemenciával védték érdekeiket a helyi reklámcégek képviselői a nagyváradi reklámszabályzat módosítása kapcsán rendezett pénteki közvitán
Mindössze öten voltak, de nagy vehemenciával védték érdekeiket a helyi reklámcégek képviselői a nagyváradi reklámszabályzat módosítása kapcsán rendezett pénteki közvitán. A polgármesteri hivatalt Adriana Lipoveanu, Maria Puican, Ligia Fürtös, a helyi rendőrség munkatársa képviselte.


A nagyváradi városháza kistermében tartott közvitán, amelynek témája az utcai reklámozást szabályozó szabályzatmódosítás volt, a polgármesteri hivatalt Adriana Lipoveanu a főépítészi hivatal helyettes vezetője, Maria Puican a reklámozás-engedélyeztés ügyosztály munkatársa, valamint Ligia Fürtös, a helyi rendőrség munkatársa képviselte, míg a reklámozók részéről öt személy jött el. Azt lehetne gondolni, hogy a közvita ilyen körülmények között bensőséges, baráti hangulatban telt, de semmi sem áll távolabb ettől a feltételezéstől, a megjelent érdekeltek ugyanis gyakorlatilag szétszedték a szabályzatot és súlyos vádakkal is illették az önkormányzat intézményeit. A reklámozók hangadója Diana Goga, az egyik helyi reklámvállalkozás vezetője volt, aki ügyvéd által összeállított dokumentációval készült a közvitára. Egy sor olyan kitételt sorolt fel a szabályzatból, amelyek ellentétesek a 185/2013 számú helyi reklámozási törvénnyel, ezért mindezen kitételek kiiktatását kérte a szabályzatból. „Azt kérjük, hogy a nagyváradi helyi tanács ne módosítsa, hiszen nem is módosíthatja a Románia parlamentje által elfogadott törvényt” – fogalmazta meg aggályát Diana Goga. Például a szabályzat kimondja, hogy nem szabad reklámhordozót elhelyezni rossz állapotban lévő épületekre, miközben a törvény rögzíti, hogy csak a súlyosan megrongált épületekre nem lehet ilyeneket felszerelni, és csak akkor, ha ezek felszerelésével sérülne az épület struktúrája, vagy takarná annak dekoratív elemeit. Váradon egy pár épületet leszámítva minden ingatlan rossz állapotban van, vagyis ennek a passzusnak az alapján szinte nincs olyan épület a városban, amelyen reklámozni lehetne, mondta Goga. Horia Cabuti, egy másik reklámvállalat vezetője elmondta, hogy a rossz állapotban lévő épületeknek a rondaságát éppen hogy eltakarják a reklámok.

Nem lojális

A reklámcégek képviselői nehezményezik azt is, hogy a helyi rendőrség valóságos boszorkányüldözést folytat ellenük, hiszen sohasem figyelmezteti őket, hanem a legkisebb rendellenesség konstatálása után azonnal borsos bírságot vet ki rájuk. A legnagyobb felháborodást a reklámozók körében azonban az váltotta ki, hogy a nagyváradi polgármesteri hivatal turizmusfejlesztés és szponzorálás örve alatt gyakorlatilag reklámozóként tevékenykedik, és a reklámozási szabályzatot úgy dolgozta ki, hogy az a magánvállalkozásokat teljesen kiszorítsa a városközpontból és minden olyan helyről, ami a reklámozás szempontjából jónak számít. A szóban forgó szabályzat meghatározza azokat a váradi övezeteket, amelyekben tilos utcai reklámokat kihelyezni. Teszi ezt az önkormányzat arra hivatkozva, hogy nem szabad engedni, hogy a város turisztikai szempontból vonzó részeit elcsúfítsák a különböző reklámok. Ezalól a tilalom alól kivételt képeznek a városban zajló események hirdetményei, valamint a város turisztikai látványosságait reklámozó anyagok. Igen ám, csakhogy ezeket a tevékenységeket nem a különböző reklámcégekre bízta a város, hanem létrehozott egy saját turisztikai egyesületet, és ez végzi a reklámot gyakorlatilag bárhol a város területén. A reklámozók azt sérelmezték a közvitán, hogy a turisztika ugyanolyan pénzt hozó kereskedelmi tevékenység mint bármelyik másik, vagyis az önkormányzat ezzel a lépésével piaci szereplővé válik, ami már önmagában véve is problémás, csakhogy az önkormányzat még a saját szabályzatát is kijátssza annak érdekében, hogy a reklámbevételeket elszipkázza a magánvállalkozóktól. A trükk lényege az, hangsúlyozta Diana Goga, hogy a hivatal azon a címen, hogy egyes cégek, bankok, szponzorálják a város által rendezett eseményeket, megengedi ezeknek a vállalkozásoknak, hogy a tiltott övezetben nem magát a szponzorált eseményt, hanem a saját magukat reklámozó anyagokat tegyenek ki, ami egyrészt ellentmond a ma is érvényes szabályzatnak, mely a tiltott övezetben mindenféle kereskedelmi reklámanyag kihelyezését tiltja, másrészt pedig nem lojális konkurenciát teremt a reklámozásból élő magánvállalkozók és a reklámozónak felcsapó nagyváradi polgármesteri hivatal között. A reklámcégek azt panaszolták, hogy ügyfeleik egy jó része otthagyta őket és a polgármesteri hivatalhoz fordulnak, amivel két legyet ütnek egy csapásra: a piaci árnál kevesebb összeget fizetnek az önkormányzatnak, cserébe saját reklámjaikat kihelyezhetik bárhová, az elvileg tiltott reklámövezetbe is. Ráadásul a szabályzatmódosítás ki is terjesztené a tiltott övezetet olyan, építészeti és turisztikai szempontból teljesen irreleváns helyekre is, mint a Szováta, vagy a Splaiul Crisanei utca. Diana Goga azt mondta, hogy az ő cégét tavaly 30 ezer lejre büntette a város, amiért a Szováta utcán elhelyezett egy reklámanyagot. Ő két pert is indított a város ellen, és mindkettőt jogerősen meg is nyerte, a bíróság ugyanis bizonyítottnak ítélte meg azt, hogy az önkormányzat jogtalanul birságolta meg a vállalkozót, ugyanakkor hatalommal való visszaélés címén is elmarasztalta a polgármesteri hivatalt, amiért az nem adta meg a törvény megszabta határidőn belül a vállalkozónak a szükséges reklámkihelyezési engedélyt. „Mindezek után maguk mit csinálnak? Ahelyett, hogy végrehajtanák azt, amire a bíróság kötelezi önöket, bevonják a Szováta utcát is a tiltott övezetbe!” – mondta felháborodottan a panaszos.

Áldemokrácia

Adriana Lipoveanu az elhangzottakra annyit tudott reagálni, igaz, nem is nagyon engedték szóhoz jutni, hogy a szabályzatban lévő összes olyan kitételt, ami ellentmond a reklámozási törvénynek, hozzáigazítják a törvényhez, vagy egyszerűen kiveszik a szabályzatból, minden más esetben viszont valószínűleg meghagyják az eredeti módosítási javaslatot. „De mi csak javaslatot teszünk a szabályzat módosításra, mert azt a helyi tanács szavazza meg. Ha önök úgy gondolják, akkor fordulhatnak a helyi tanácsosokhoz is, mert végül is ők döntenek a módosításról” – monda Lipoveanu, de ez a megjegyzés csak olaj volt a tűzre. „A helyi tanácsosoknak fogalmuk sincs semmiről, úgy fognak szavazni, hogy nem is ismerik a törvényt, úgy fognak voksolni, ahogy a politikai érdek, a pártjuk diktálja. ” – jegyezte meg Irina Lupau, egy másik vég vezetője.

Pap IstvánA kommentelés opció, a jó magaviselet kötelező! Moderációs elveinket itt olvashatja .