Nagyszombaton emlékeztek az áldozatokra Köröstárkányban

Nagyszombaton emlékeztek az áldozatokra Köröstárkányban
Húsvét nagyszombatján a 95 évvel ezelőtti véres eseményekre emlékeztek Köröstárkányban, amikor 91 helybeli lakos esett áldozatául az önkénynek. A méltóságteljes megemlékezés a helyi magyar érdekvédelmi szervezet és a református egyházközség szervezésében zajlott.

A nagyszombati megemlékezés a református templomban vette kezdetét, mely az eseményre zsúfolásig megtelt helybeliekkel és a meghívott vendégekkel. A bűnbánati istentisztelet keretében Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KREK) püspöke hirdette Isten igéjét. Igehirdetésének alapgondolatait a Jelenések Könyve 8. részének 1–6. közötti verséből választotta: „És amikor felnyitotta a hetedik pecsétet, lőn nagy csendesség a mennyben, mintegy fél óráig. És látám azt az angyalt, a ki Isten előtt álla; és adaték nékik hét trombita (…)” szólt többek között az ige. „Bűnbánat hetében vagyunk, és várjuk, hogy holnap megtörténjen a feltámadás”, kezdte prédikációját Csűry István. Majd arról beszélt, hogy „el kell csendesedni, és elgondolkozni, hogy mit is mond nekünk az Úr ebben az órában, mindarra, ami körülöttünk zajlik”. Majd arról szólt, hogy 95 évvel ezelőtt éppen nagyszombaton sokan estek helybeli lakosok gyilkosságok áldozatává, mely többé sohasem fordulhat elő. Ezt követően Szakács Zoltán, a Köröstárkányi Református Egyházközség lelkipásztora köszöntötte Csűry István püspököt, megköszönve szolgálatát, majd köszöntötte az eseményen résztvevőket, kiemelten Szabó Ödön parlamenti képviselőt, a Bihar megyei RMDSZ ügyvezető elnökét. A templomban a továbbiakben az eseményhez kapcsolódó kulturális műsor zajlott, melynek keretében szolgált az egyházközség vegyes kórusa, a Tárkányi Serkenték kórusa, a gitár- és fuvolacsoport énekszámokat játszott.

A templomtéren

Az istentisztelet után a jelenlévők, akikhez még nagyon sokan csatlakoztak más személyek is, a templomtéri Köröstárkányi Áldozatok Emléművéhez vonultak, ahol a továbbiakban zajlott a megemlékezés és koszorúzás. Ekkor már mintegy négyszáz személy állta körül az emlékművet, köztük a cserkészek is, akik együtt a szentjobbi huszárokkal díszőrséget álltak a megemlékezés és a koszorúzás pillanataiban. Egy helybeli lakos, aki mellett álltam megjegyezte: „Régen volt az, amikor ilyen nagyszámban voltak jelen tárkányiak az ilyen jellegű eseményen”.

Elsőként Szabó Ödön parlamenti képviselő, a Bihar megyei RMDSZ ügyvezető elnöke mondott beszédet. Beszédében foglalkozott azzal a gondolattal, hogy a gyász általában közelebb hozza egymáshoz a családtagokat, a koporsó mellé állnak a hozzátartozók. „95 évvel ezelőtt mindez nagyon sok családnak Köröstárkányban nem adatott meg, hogy azon a napon összegyűljenek. A faluban rettenetes dolgokat műveltek, s mint az ilyenkor szokott lenni, 95 év után is mindannyiunknak ez a rettenetes pillanat jut az eszünkbe. Feltesszük a kérdést, lehetett volna-e másképp? Lehetett volna-e az, hogy ne a gonosz győzzön. Nekünk az a feladatunk, hogy emlékezzünk ezekben a napokban, amikor a bűnbánat után a bűnbocsánatban reménykedünk”, mondta.

Majd arról is szólt, hogy nekünk magyaroknak is vannak bűneink ebből a periódusból. „Be kell vallanunk töredelmesen, hogy 95 évvel ezelőtt a mi közösségünk egyes tagjai is elkövettek bűnöket. A szomszédos településen két emberre, Ciordaşra és Bolcaşra emlékeznek a románok, akiket a mieink vittek a halálba. De ugyanakkor el lehet várni, teljes tisztasággal, teljes becsülettel, hogy mások is ismerjék be, hogy ugyanabban az időszakban itt és a szomszédos Kisnyégerfalván, mások is eltévedtek, és ellenünk olyan cselekedetet tettek, melyet soha nem lett volna szabad. Én hiszem azt, hogy akkor, amikor emlékezünk, akkor, amikor saját bűneinket is bevalljuk, akkor elvárjuk azt, hogy mások is a saját bűneiket bevallják, és akkor nyilván ezután el kell követkeyzen a bűnbocsánat is. Igen, azt mondom, hogy az RMDSZ jól tette, hogy pár éve ott vagyunk Belényesben, és letesszük a koszorút román barátaink mártírjai előtt. De el kell jöjjön az a pillanat is, amikor itt ugyanazt megteszik Köröstárkányban, és leteszik a koszorút mártírjaink emlékművénél. Amikor megérkeztem ide, a tiszteletes úrnak átadtam az RMDSZ törvénykezdeményezését, amit a parlamentben a nagyhéten benyújtottunk,

hogy úgy, ahogyan elismerték az elmúlt években más települések mártírságát, úgy ismerjék el, hogy hasonló településeknek nyilvánítsák Köröstárkányt és Kisnyégerfalvát is, legyenek ezek is mártír települések – mondta többek között a bihari honatya.

A továbbiakban emlékező beszédet mondott még Borsi Imre Lóránt, a Bihar megyei RMDSZ ügyvezető alelnöke, a Bihar Megyei Cserkész Ifjúsági Szervezet elnöke, valamint Mikló Ernő, a helyi magyar érdekvédelmi szervezet elnöke. Ezt követően bensőséges, az eseményhez kapcsolódó szavalatok hangzottak el, majd a jelen lévő intézmények és szervezetek képviselői helyezték el koszorúikat az Áldozatok Emlékművénél. A megemlékezés végén felcsendült a Himnusz és a székely himnusz. A résztvevők ezután a lovas huszárok kíséretében fáklyás menettel a tárkányi temetőbe, az áldozatok sírjaihoz vonultak, ahol elhelyezték a megemlékezés koszorúit, virágait.

Dérer Ferenc