Nagyszalontai író a halhatatlanok között

Nagyszalontai író a halhatatlanok között
Bihar megye – Életének 88. évében elhunyt Nagy Ilona nagyszalontai írónő. Hozzátartozói, pályatársai, munkásságának hajdúvárosi tisztelői kísérték utolsó útjára és helyezték örök nyugalomra.

Az írónőt munkásságának jó ismerője, Dánielisz Endre helytörténész búcsúztatta. Nagy Ilona Nagyváradon született, az Érmelléken nevelkedett, Nagyszalontára férjével, Bonczos Istvánnal költözött, az ötvenes években. Tagja volt az Arany János Irodalmi Körnek, évtizedeken át tevékenykedett a város művelődéséért. Hétkötetnyi karcolat, regény megjelenése fűződik nevéhez, írásaiban helyi jellemeket örökített meg, szalontai történeteket mutatott be, nagyon szép magyar nyelvvel, gazdag stilisztikai eszközökkel. Férjével is az irodalom révén ismerkedett meg: Bonczos István az Utunk, Nagy Ilona a Dolgozó Nő szerkesztőségében dolgozott. Miután hazaköltöztek Nagyszalontára, neves meghívottakat felvonultató irodalmi estek szervezése fűződik nevükhöz. 1955 szeptemberében megalakították az Arany János Irodalmi Kört.

 

Az irodalmi körben

Ebben a közösségben számos költő, író tehetsége bontakozhatott ki, szólnunk illik arról is, hogy a kommunista diktatúra éveiben az irodalmi körben a felolvasások kizárólag magyar nyelven hangzottak el, s mindig a helyi hagyományok megőrzésének fontosságát hangoztatták. Nagy Ilona Temetésemen című írásában olvasható: „Előre elkészítettem a végrendeletem, valamelyik dossziéban megtaláljátok, így kezdődik: mindenem rátok hagyom… Különben az egész halálesetem csak azért van, hogy végre nyilvánosságra kerüljön a hagyatékom, másképpen soha nem keresnétek elő. Kérni még szégyellitek tőlem, hát én most önként felajánlom, egészben, sorban minden tulajdonom, az értékét is részletezve. Kívül kopott, de még eléggé hasznos kerek ötven esztendőmben, ezen belül pedig 12.484 munkanapomban van a gyűjteményem, ebben a megviselt 50 esztendőben megtaláljátok minden vagyonom. Ebben rejtegettem, őriztem kincseimet, hogy legyen majd mit szétosztani…”

Nagy Ilona kincseit néma főhajtással vette át a végtisztességet tevő gyülekezet. Nagyszalonta újabb tollforgatója költözött a halhatatlanok sorába.

 

C. Patócs Júlia