Nagyszalonta kulturális életének élő lexikonja

Akt.:
A Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést vehette át Dánielisz Endre irodalomtörténész
A Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést vehette át Dánielisz Endre irodalomtörténész

A Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést adományozta Áder János, Magyarország köztársasági elnöke Dánielisz Endre irodalomtörténésznek. Az elismerést Nagyszalontán adta át Mile Lajos kolozsvári főkonzul. Az ünnepségre a Hajdúhét keretében került sor.

Dánielisz Endre nagyszalontai helytörténész több évtizede kutatja az Arany János-i tárgyi és szellemi hagyatékot, s tárja annak érdekességeit, tudnivalóit a nagyközönség elé. A témában megjelent könyvek, publikációk és előadások száma több ezres nagyságrendű, ennek a munkának elismeréseként vehette át Tanár úr a jeles kitüntetést a bicentenárium évében.

A kitüntetés átadási ünnepére a Hajdúhét keretében került sor. A rendezvény első perceiben Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar megyei Önkormányzatok elnöke lépett a mikrofonhoz, felidézni azokat a tevékenységeket és eredményeket melyek Dánielisz Endre kitüntetésre való felterjesztést alátámasztják és indokolják. Az államelnökhöz eljuttatott laudációt Bíró Rozália szenátor fogalmazta meg és ismertette az átadást megelőző percekben, majd Mile Lajos főkonzul olvasta fel az elnöki határozatot, és ő nyújtotta át a kitüntetést Dánielisz Endrének. A Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét büszkén tűzte kabátjára az Arany-kutató, majd maga is a mikrofonhoz lépett, megköszönni az elnöki elismerést. Szavaiban felidézte az idei év márciusának második napját, amikor a bicentenáriumi év kezdetén Áder János Nagyszalontára érkezett, s Dánielisz Endre kíséretével végigjárta a szülőhely látnivalóit. A megtisztelő feladat során, csakúgy, mint a több, mint két és fél emberöltőt kitevő munkássága idején, nem az elismerés reménye, hanem a kötelességtudat vezérelte, mondta a tanár úr.

Arany-életmű

A kitüntetés a több évtizedes tevékenység elismerése, azonban Dánielisz Endre munkássága korántsem zárult le, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a rendezvény második felében bemutatott kötet. Több évtizeden át készült a teljes Arany-életművet bemutató kiadványsorozat. A 19 vaskos kötet a kritikai kiadások tudományos igényeinek tesz eleget, s ahogy Szűcs László, szerkesztő fogalmazott, talán Dánielisz Endre az egyetlen a régiónkban, aki ezeket a köteteket valóban el is olvasta, s nem csupán elolvasta, de közérthető, olvasmányos módon összefoglalta a nagyközönség számára is. Ezek az összefoglalók megjelentek a Várad folyóiratban, most pedig a bemutatott kötet első részében olvashatók. A kiadvány második részében a Tanár úr, a kultúrmindenes címmel Szilágy Aladár Dánielisz Endrével folytatott interjúi olvashatók. A könyv ajánlójában így olvasható: „Az öt beszélgetés mentén tagolt portré a gazdag életművön és a huszadik század fordulatos, embert próbáló évtizedein túl közel hozza az olvasóhoz azt a nagy tudású, rokonszenves, kristálytisztán fogalmazó, szellemes, irigylésre méltó életigenlő derűvel rendelkező egyéniséget, akiről minden túlzás nélkül elmondhatjuk: Nagyszalonta irodalmi-kulturális életének élő lexikonja”.

látogatás: Március másodikán, a helytörténeti séta során Dánielisz Endre, a tőle megszokott módon, minden talpalatnyi földhöz tudott érdekes történettel szolgálni Áder János államelnöknek

Patócs Júlia