Nagyra nőjön!

Nagyra nőjön!
Kiss Adrienn Livia

A képen látható hajas baba Kiss
Adrienn Livia, Kiss Mitra Livia és Kiss Géza
Loránd első gyermeke, aki 2008 október
15-én született Berettyóújfaluban
4600 gr. es 58 cm-el. Adjon a Jóisten neki jó
egészséget és nagyon sok boldog
pillanatot, ezt kívánják szülei,
nagyszülei, nagybátyja és
keresztszülei. Nagyra nőjön
egészségben.