Nagypénteki tojáshímzés Őssiben

Nagypénteki tojáshímzés Őssiben
Nagyvárad – Idén sem maradt el a nagypénteki tojáshímzés a Nagyvárad-Őssi Református Egyházközségben a gyülekezet tagjai, illetve az Árva Bethlen Kata Nőszövetség szervezésében. Előtte istentiszteletre is sor került.

A nagyvárad-őssi református templomban Geréb Miklós segédlelkész hirdetett igét nagypénteken délelőtt. A jelenlévők Márk evangéliumából hallgathatták meg a Jézus keresztre feszítését megelőző események leírását. A lelkipásztor arra hívta fel a figyelmet, hogy mindennapjaink kereszthordozásában tekintsünk Jézus Golgotai útjára és érezzük át az Ő szeretetének mélységét: „Krisztus a kereszttel bennünket az Ő követésére buzdít, hogy legyen bátorságunk jó és rossz közül választani, szabad lelkiismerettel. Legyen bátorságunk az igazság mellé felsorakozni, amely szabaddá tesz és meg nem szégyenít!”.

Tojáshímzés

Az igehirdetés után a templom udvarán felállított asztaloknál az Árva Bethlen Kata Nőszövetség tagjai már előkészítették a legkisebbek számára a húsvéti tojásokat, melyeket különböző módszerekkel lehetett megfesteni és díszíteni. Az egyik érdekes hímzési technika, amit a gyerekek itt elsajátíthattak az a maratás volt. Hipóba mártott fogpiszkálóval karcolták a már megfestett tojásra a mintákat a nőszövetség tagjainak segítségével. Jelen volt még Csűry István püspök, az egyházközség lelkipásztora, Geréb Miklós segédlelkész, illetve a főgondnok és több presbiter is. A kellemes napsütésben mintegy harminc gyermek serénykedett a szebbnél szebb húsvéti tojások elkészítésében. Az egyházközség kedvenceit, a négy pónilovat és a szamarat is meg lehetett simogatni a tojáshímzés ideje alatt, a bátrabbak fel is ülhettek Palira, az egyik szelíd pónilóra.

Aktív gyülekezet

Geréb Miklós lelkipásztor érdeklődésünkre elmondta, hogy a nőszövetség Veress Anikó elnökasszony irányításával a 90-es évektől kezdve minden évben megszervezi húsvétkor a gyerekek számára a tojáshímzést. Olyan alkalom ez, mely lehetőséget teremt arra, hogy a gyerekek közelebb kerüljenek a templomhoz, ha nem is érzik még át a nagypéntek üzenetének mélységét. Lehetőség arra is, hogy játékos formában megismerjék az üdvtörténeti eseményeket, ugyanakkor ismerkedjenek a velük egyidősekkel. Megtudhattuk azt is, hogy aktív gyülekezeti életet élnek az őssi reformátusok, nincs olyan vasárnap, hogy ne telnének meg a kicsiny templom padsorai. Februárban egy kamara énekkart is alakítottak, melynek bemutatkozását már várva várják a hívek.

Mészáros Tímea