Nagypénteki közös keresztút

Nagypénteki közös keresztút
Nagyvárad – Péntek délután a nagyváradi Bazilika melletti parkban közös nagypénteki keresztutat tartottak a város római katolikus plébániái. A nyárias időben nagy tömeg vett részt a szertartáson.

Nagypéntek különleges nap a keresztények számára, amikor Jézus Krisztus szenvedésére és halálára emlékezünk. Az idősebb nagyváradiak bizonyosan emlékeznek még arra, hogy ilyenkor évtizedekkel ezelőtt, nagyböjt idején a város magyar nemzetiségű lakosainak jelentős része az azonos nevű domb tetején található Kálvária-templomhoz vezető utat járta végig, meg-megállva az egyes stációknál egy-egy elmélkedés vagy imádság erejéig. A tizenegy váradi plébánia vezetői három évvel ezelőtt úgy döntöttek, hogy minden esztendőben felelevenítik ezt a szép hagyományt azzal a különbséggel, hogy a Székesegyház parkjában végzik el a nagykeresztutat.

Felemelő érzés

A délutáni szertartás kezdetén Exc. Böcskei László megyés püspök mondott bevezető imádságot a Bazilikában, majd elindult a menet. A kereszt cipelésébe a Mária Rádió munkatársai, valamint a mallersdorfi ferences nővérek és a vincés apácák is bekapcsolódtak, így lehetőség adódott arra, hogy mind a tizennégy állomásnál elmélkedjenek és imádkozzanak a jelenlevők. Magasztos és különleges érzés volt megtapasztalni, ahogyan a szinte nyári melegre jellemző verőfényes napsütésben az egyházmegye (fő)papjai és hívei együtt fohászkodnak, Megváltónk szenvedésére és kereszthalálára emlékezve.

Ciucur Losonczi Antonius

Címkék: , ,