Nagypénteki közös keresztút

Nagypénteki közös keresztút

Nagyvárad – Április 10-én
délután a székegyházi Bazilika
melletti parkban közös nagypénteki
keresztutat tartottak Nagyvárad
római-katolikus plébániái. A
gyönyörű napsütésben sokan
vettek részt a szertartáson.


Nagypéntek egy különleges nap a
szenvedéstörténetben,
Jézus Krisztus halálának az
emléknapja. Az idősebb váradiak
talán még emlékeznek arra, hogy
évtizedekkel ezelőtt nagyböjt
idején a város magyar
lakosságának jelentős része
az azonos nevű domb tetején levő
Kálvária-templomhoz vezető utat
járta végig, megállva az egyes
stációknál egy-egy
elmélkedés   és ima
erejéig. A tizenegy nagyváradi
római-katolikus plébánia
vezetői a tavaly úgy döntöttek,
hogy ezentúl minden évben
felevenítik ezt a hagyományt, azzal a
különbséggel, hogy a
Székesegyház kertjében
végzik el a nagykeresztutat.


Az idei szertartás kezdetén
Böcskei László megyés
püspök mondott bevezető
imádságot a Bazilikában, majd
elindult a menet. A kereszt cipelésébe a
Mária Rádió munkatársai,
valamint a mallersdorfi ferences nővérek
és a vincés nővérek
képviselői is bekapcsolódtak,
így lehetőség adódott arra,
hogy mind a tizennégy
stációnál mások
elmélkedjenek és imádkozzanak.
Felemelő érzés volt látni,
ahogy a ragyogó napsütésben a
papság és a hívek együtt
imádkoztak
, a Megváltónk
szenvedésére és
kereszthalálára emlékezve.

Ciucur-Losonczi Antonius