Nagykárolyban hivatalba léptek az új egyházmegyei vezetők

Nagykárolyban hivatalba léptek az új egyházmegyei vezetők

Szatmár megye – A Nagykárolyi
Református Egyházmegye új
elöljárói szerda
délelőtt letették hivatali
esküjüket. Az ünnepi istentiszteleten Ft.
Csűry István püspök
prédikált, majd gratulált a hivatalba
lépett egyházmegyei vezetőknek.

Szerda délelőtt a
Nagykároly-Belvárosi Református
Egyházközség
templomában
került sor az augusztus 27-én
megválasztott, új egyházmegyei
vezetőség ünnepélyes
eskütételére és
beiktatására. A
Királyhágómelléki
Református Egyházkerület

részéről Ft. Csűry István
püspök
és id. Tolnay István
presbiteri főjegyző
is jelen volt e rangos
eseményen. Az ünnepi istentiszteleten
Csűry István püspök a
Zsoltárok Könyve 111.
részéből felolvasott igeszakasz
alapján prédikált. „A
felolvasott ige arról szól, hogy mindazok,
akik eddig is bíztak, bíznak és
bízni is akarnak a mindenható Istenben, azok
számára mindig adódnak új
lehetőségek a jövőre
nézve” – hangsúlyozta
igehirdetésében a püspök
hozzátéve, hogy a most beiktatásra
kerülő, új egyházmegyei
vezetőségnek hat éven át az lesz
a dolga, hogy a mai pesszimista szemléletű
világban életre keltse a reményt
mindazokban az emberekben, akik
elkeseredettségükben és
kilátástalanná vált
élethelyzetük miatt már szinte
mindenről lemondtak. Eskütétel,
köszöntések
  Az
igehirdetés után Nagy Sándor,
az egyházmegye nagy többséggel
újraválasztott esperese az Úr
asztalához hívta a vezető
beosztású tisztségviselőket, hogy
letegyék hivatali esküjüket. Az
eskütételt követően az esperes
ifj. Tolnay Istvánt, az egyházmegye
új lelkészi főjegyzőjét egy
hálaadó ima elmondására
kérte fel. A beiktatási ceremónia
ünnepi hangulatát még
fokozottabbá tette a Szatmárnémeti
Református Gimnázium
jelen
lévő diákjainak zenés-verses
előadása. Nagy Sándor esperes
ezek után megköszönte mindazoknak a
munkáját, akik az egyházmegye
korábbi vezetőiként az elmúlt
évek során sokat tettek a nagykárolyi
régió református
közösségének
felemelkedéséért. Az
ünnepség végén az
egyházkerület püspöke és
presbiteri főjegyzője Isten
áldását kérte az
egyházmegye valamennyi
tisztségviselőjének
életére, családjára és
munkálkodására.