Nagyböjti ifjúsági lelkinap Szalacson

Nagyböjti ifjúsági lelkinap Szalacson
Bihar megye – A lelki töltekezés, megújulás szellemében szerveztek nagybőjti ifjúsági lelkinapot a szalacsi római katolikus templomban, melyen közel száz fiatal, és az őket elkisérő lelkipásztorok vettek részt.

 

 

 

 

 

A Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye margittai esperesi kerületének minden településéről – Margitta, Monospetri, Szalacs, Micske, Szentjobb, Bodonos, Baromlaka, Almásfegyvernek – érkeztek résztvevők, hogy a nagyböjti időszak közepén közösen vegyenek részt a húsvéti lelki felkészülést segítő nagyböjti napon. Az egybegyülteket Giosanu Leonard micskei plébános, az esperesi kerület ifjúsági referense köszöntötte, aki interaktiv módon vezette rá előadásában a fiatalokat a nagyböjti időszak mondanivalójára. Ez a ráhangolódás, töltekezés időszaka, amikor visszahúzódunk mindennapi teendőink közül, félrevonulhatunk, elcsendesedhetünk, alkalmunk van összpontosítani, elmélkedni, imádkozni, és mindezek által Isten jelenléte mélyebben megérint minket, mondta a tisztelendő.

 

 

Megosztott gondolatok

 

 

Egy kivetített prezentáció segítségével Jézus halálát mutatta be a jelenlevőknek a tudomány szemszögéből nézve. Az előadás után a felvetett gondolatokat a jelenlévők kiscsoportos megbeszélésben mélyítették el, ahol a plébánosok és moderátorok segítségével a fiatalok megoszthatták egymással nagybőjti személyes tapasztalataikat, gondolataikat. A lelki táplálék után Duma Ferenc szalacsi plébános házigazda jóvoltából a résztvevők a gazdagon megterített asztalról a testi táplálékot is magukhoz vehették. Ezután a templomkertben közös keresztúti ájtatosságot végeztek.

 

 

Lelki megújulás

 

 

A lelkinap szentmisével folytatódott, az evangélium szavai fölött elmélkedve Frnka Jaroslav bodonosi plébános elmondta, hogy bár a nagybőjt Jézus szenvedésére, kereszthalálára, és majd dicső feltámadására próbálja irányítani a figyelmünket, fontos, hogy az Atyáról is beszéljünk, az ő szeretetének jele ugyanis Jézus keresztáldozata. A nagybőjt a lelki megújulás időszaka, amikor mindenki megtisztíthatja lelkét a szentgyónás által, az atya arra búzdított mindenkit, hogy bátran vigye bűneit Jézus elé, hogy megbocsájthassa azokat. A szentmise alatt Szerafina vincés nővér áldozatos munkájának köszönhetően gitáros ifjúsági énekek hangzottak el.

Kuzsma Tünde