Nagybányai festőművész kiállítása a Varadinumon

Nagybányai festőművész kiállítása a Varadinumon

Nagyvárad – Véső Ágoston
Munkácsy- és Pro Partium-díjas
festőművész, a nagybányai
művésztelep vezetőjének
alkotásaiból nyílt
kiállítás a Varadinum keretében
zajló ünnepi evangélikus
istentiszteletet követően.


 A nagy érdeklődés mellett, az
evangélikus óvoda alagsorában
sorra kerülő eseményen az
istentisztelet díszmeghívottjai is
részt vettek. A nagybányai
születésű és ezt tudatosan
vállaló művész munkáit
Deák Árpád szobrász
méltatta, elmondva: Véső
Ágoston festményei sajátos nyelven
szólítják meg a
szemlélőt. A nagybányaiság
felvállalása felelősséggel
jár, és folytonos munkát von maga
után, de ezt Véső Ágoston
lelkiismeretesen felvállalja,
hangsúlyozta Deák Árpád.
Maga a művész is megosztotta
néhány gondolatát a
résztvevőkkel. Három olyan
festményt emelt ki, mely mindnyájunk
sorsát szimbolizálhatja. Az első a
kommunista múltat idézi, míg a
második a kisebbségi létről
szól. A harmadik, mely egy népies
krisztusábrázolás, a gyermekrajzok
őszinteségét idézi.
Megfestésében az oxidált fa
természetes patinája inspirálta,
vallotta be a művész. Az alkotásokat
hétköznaponként 17 és 19
óra között, jövő hét
szombatig tekintheti meg a
nagyközönség.

Mészáros Tímea