Nagybányai és koltói meghívásnak tettek eleget

A nagybányai bábszínház színpadán fogadják az elismerő tapsokat a várad-velencei amatőr színészek
A nagybányai bábszínház színpadán fogadják az elismerő tapsokat a várad-velencei amatőr színészek
A Nagyvárad-velencei Református Egyházközség ifjúsági színjátszó csoportját a közelmúltban Nagybányára és Koltóra hívták meg. A lelkes színjátszók kétszer is bemutatták nagy írónk, Móricz Zsigmond egyik kevésbé ismert színdarabját, melynek címe: Kend a pap?


A nagybányai fellépés a helyi magyarság legnagyobb ünnepének, a Főtér Fesztiválnak – vagy ahogy ott hirdették, a Nagybányai Magyar Napoknak – egyik eseményét jelentette, melyre szeptember 16-án, vasárnap a déli órákban, a városi bábszínházban került sor. A Várad-velencei amatőr ifjúsági színjátszó csoportot a Nagybánya-Újvárosi Református Egyházközség hívta meg. A vasárnapi ünnepi istentiszteleten Farkas Antal, a Várad-velencei Református Egyházközség lelkipásztora hirdette Isten igéjét, az 1996-ban modern stílusban épült, Nagybánya-Újvárosi református templomban. A Főtér Fesztivál a nagybányai és Nagybánya-környéki magyarság évente megrendezett kültéri kulturális és szórakoztató rendezvénysorozata, amely Nagybánya történelmi főterén kerül megrendezésre. Táncszínházi előadás, színház, buborékfesztivál, középkori tábor, óriásjátszótér és sok más látványos, szórakoztató közösségi program zajlik egy héten keresztül, ebben az évben szeptember 10. és szeptember 16. között. A nagyváradi amatőr színjátszócsoport tagjai és az őket elkísérő néhány személy szeptember 15-én, szombaton a kora esti órákban érkezett Nagybányára. Sokunk számára ismeretlen volt a város eme rendezvénye, mely a régi, történelmi főterén zajlott, a híres Szent István torony árnyékában, ahol régi patinás épületek veszik körül a rendezvény színhelyét. Sajnos szombat esti odaérkezésünk után szinte végig esett az eső, ennek ellenére a csapat tagjai a késő esti órákig a főtéren tartózkodtak, s amikor csendesedett a zápor, felkerestük a már említett tornyot, megcsodálhattuk az egykori római katolikus katedrális konzervált romjait, melyek igazi élményt jelentettek a számunkra. Olyan rossz idő volt, hogy például a Magyarországról meghívott együttes, a Honeybeast énekesnője, Tarján Zsófi (aki nem más, mint Hernádi Judit színművész lánya), hiába kérte a szép számú közönséget, hogy jöjjenek a színpad elé, csak néhányan merészkedtek kibújni a sátrak alól. Mindez nem befolyásolta a hangulatot, mely érezhetően jó volt az eső ellenére.

file71yo8qgwr1d8e2cbfd2

Ünnepi istentisztelet

Másnap a reggeli órákban tartott ünnepi istentiszteleten vettünk részt, mely egy keresztelővel kezdődött. Tasnádi András Zsolt helyi lelkész osztotta ki a keresztség sákramentumát (szentségét), nagyon szép és megható volt az egyházi szertartás. Ezt követően Farkas Antal lelkipásztor szolgált a nagybányai újvárosi gyülekezetben, igehirdetésének alapgondolatait Zakariás próféta könyve első részének 7–14. közötti verséből merítette: „A tizennegyedik hónapnak, azaz a Sebat hónapnak huszonnegyedik napján, Dáriusnak második esztendejében, szóla az Úr Zakariáshoz, a Berekiás fiához, a ki Iddó próféta fia, mondván. Látám éjszaka, hogy ímé, egy veres lovon ül vala, és áll vala a mirtus fák között (…)”. Igehirdetését egy példával kezdte, mely szerint egy hívő ember arról beszélt, hogy nem szokta olvasni a bibliát, de járt rendszeresen a templomba. Arról is szólt, hogy a lelkipásztor dolga az istentiszteletek keretében megmagyarázni a bibliát, azért, hogy aki a szertartáson részt vesz, megértse. További példát hozott fel a hasonló esetekkel, majd beszélt arról a korról, melyben Zakariás próféta élt, aki a templom építésében látta nemzete szabadságát, ezek az események Krisztus előtt mintegy ötszáz évvel zajlottak, szólt többek között az igehirdetés.
file71yo8qbk4d4rue77j8m
A nagybányai előadás

Az istentisztelet után a csoport tagjai a városi bábszínházba igyekeztek, ahol előadták a már említett Kend a pap? című Móricz Zsigmond darabot. Néhány szó a Farkas Antal rendezte darabról: egy sorsával elégedetlen falusi lelkipásztor egyik igehirdetése nyomán az asszonyok elégedetlenkedni kezdtek a házasságukkal. Szereplők: a kihűlt szerelmét sirató papné, a feleségét sirató tanító, a tanítóasszony, a kocsmában járó juhász, annak felesége. A darab nagybányai bemutatója igazi siker volt, még akkor is, ha a közönség nem minden esetben élt együtt a színészekkel, de a végén felhangzott az ütemes taps.

Koltón is bemutatták

Alig néhány óra múlva a nagyváradi amatőr színjátszók és kísérőjük már indultak is a közeli Koltóra, ahol a kora délutáni órákban mutatták be a színdarabot, a Teleki Sándor Művelődési Házban. Ott egy teljesen más felfogású közönséggel találkoztunk, melynek tagjai szinte együtt életek a darabbal és minden poén után – ebből volt elég – felcsendült az őszinte, elismerést jelző taps. Nagy siker volt a koltói bemutató, mely előtt –ugyanúgy, mint Nagybányán is – Farkas Antal beszélt Móricz Zsigmond életéről, munkásságáról, családjáról, tanulmányairól, arról a közegről, melyben megszületett a darab. Azt hiszem, hogy ezek a nagyon tehetséges és a darabot teljesen átélő amatőr színészek a sikeres szereplésük után megérdemlik, hogy írjuk le még egyszer a nevüket: Kádár Hunor (lelkipásztor), Szakács Mónika (papné), Ványai László (tanító), Radics Tímea (a tanító felesége), Glökner Gyöngyi (juhász), Bács Lívia (a juhász felesége), Ghirdan Andrea (papkisasszony), Szabó Dávid (menyasszonykérő), Jakab István (cseléd).
file71yo8qwuicn70eyyfd2
Koltóval ismerkedtünk

Kihasználva a lehetőséget – hiszen nem minden nap jut el az ember Koltóra – az előadás után a községben 37 évet szolgáló, de már nyugdíjas Varga Károly református lelkipásztornak köszönhetően betekinthettünk a Teleki Sándor kastélykertbe, ahol megcsodálhattuk Petőfi Sándor és Szendrey Júlia életnagyságú szobrát, valamint Liszt Ferenc, Teleki Sándor és Josef Bem (Bem apó) mellszobrait. Megadatott, hogy felkerestük Petőfi somfáját, mely alatt a költő 1847 szeptemberében megírta a Szeptember végén című versét. Sajnos a somfa néhány éve kidőlt, de kihajtott egy másik „kissomfa”, melyet elkerítve őriznek. A Teleki kastélyt csak kívülről láthattuk, a benne lévő emléktermeket nem tudtuk megtekinteni, teljes felújítás alatt állnak. A tiszteletes a koltói templomot is bemutatta, ahol mintegy 37 évet szolgált, több értékes emléket is felsorolva. Koltói látogatásunk szeretetvendégséggel zárult, melyen a községi tanács több tagja is részt vett.

Dérer FerencA kommentelés opció, a jó magaviselet kötelező! Moderációs elveinket itt olvashatja .