Nagy újságíró elődök nyomdokain

Nagy újságíró elődök nyomdokain
Pénteken délután adták át a Bihar megyei RMDSZ által alapított Iványi Ödön, Bokor András és Fehér Dezső újságírói díjakat. A szakmai elismerést Tököli Magdolna, a Bihari Napló és az Erdély Online főszerkesztő-helyettese kapta meg.

Az immár második alkalommal kiosztásra kerülő díjakat péntek délután adták át az arra érdemesült újságíróknak a nagyváradi Ady Endre Emlékmúzeumban. Az újságírók, barátok jelenlétében lezajlott eseményen szólt a megjelentekhez Szabó Ödön, a Bihar megyei RMDSZ ügyvezető elnöke, aki kezdeményezője volt a nagyváradi és a Bihar megyei magyar újságírók munkásságát elismerő sajtódíjak megalapításának. A politikus az ünnepségen elmondta, hogy az RMDSZ nem egyedül, hanem a megyében megjelenő két magyar nyelvű napilappal – Bihari Napló és Reggeli Újság – valamint az Erdélyi Riport folyóirattal közösen alapította meg ezt a díjat. Elárulta: megállapodás született arról, hogy a díjazottak személyéről a három sajtótermék főszerkesztői szakmai alapon döntenek és az RMDSZ-nek nincs, és nem is lesz semmilyen ráhatása arra, hogy milyen döntés születik. „A sajtónak a megítéléséről, és arról, hogy ki kapjon díjat, azért is fontos, hogy a szerkesztők döntsenek, hisz ők látják azt, hogy az elmúlt év vagy évek távlatában kik azok, akiket szeretnének valamilyen formában kiemelni” – fogalmazott a politikus, kiemelve továbbá azt, hogy a díj emléket is állít azoknak a nagy formátumú váradi újságíróknak, mint Fehér Dezső, Bokor András vagy Iványi Ödön, akik mind olyan személyiségek, akik méltóak arra, hogy díjat nevezzenek el róluk. Szabó Ödön megemlítette azt is, hogy a bronzból készült díjakat Deák Árpád képzőművész formázta meg, és felhívta a figyelmet arra, hogy a Várad folyóiratot a Bihar Megyei Tanács következő ülésén várhatóan kulturális intézménnyé fogja változtatni, amely ezáltal számos kulturális rendezvény támogatója, kezdeményezője lehet. Szabó ezzel utalt arra is, hogy az új kulturális intézmény az újságírói díjak tekintetében is szerepet vállalhat majd. Rácz Éva a Magyar Újságírók Romániai Egyesületének (MÚRE) elnöke beszédében köszönetét fejezte ki az érdekszövetségnek, amiért támogatja az újságírókat, majd a három díjazottat méltatta röviden.

Díjazottak

A bevezető beszédek után először a pályakezdő újságíróknak járó Iványi Ödön Díjat adták át, melyet az idén Szombati Gille Tamás, a Reggeli Újság napilap munkatársa érdemelt ki. A laudációt Borsi Balázs, a napilap főszerkesztője olvasta fel. Kiemelte: Szombati Gille Tamás naponta bizonyítja rátermettségét, azt, hogy nem csak érdekli a sajtó, hanem azt is, hogy tenni is szeretne érte valamit. A Bihari Napló egykori főszerkesztőjéről, Bokor Andrásról elnevezett szakmai díjat a Bihari Napló főszerkesztő-helyettese, Tököli Magdolna vehette át. A méltatást Rais W. István, lapunk főszerkesztője olvasta fel, többek között kiemelve azt, hogy Tököli Magdolna „kreatív hozzáállásával, tárgyi tudásával, rátermettségével, problémamegoldó készségével, az olvasók iránti elkötelezettségével, alaposságával számtalanszor bebizonyította, hogy sokra viszi ezen a pályán. Nemcsak az anyanyelv használatának pontosságát, a kiváló grammatikai ismereteket, az olvasottságot, a műfajismeretet, a témaérzékenységet emelném ki a díjazott erényeiként, hanem a szakma, a hivatás iránti feltétlen tiszteletet is. Benne megvan az, ami sok úgynevezett újságíróból teljességgel hiányzik: a szakmai alázat, amely nélkül nincs mit keresni senkinek a sajtóprérin” – fogalmazott. A főszerkesztő kiemelte, hogy a díjazott „a nyomtatott sajtó mellett oroszlánrészt vállalt a digitális termékeink esetében is. Az Erdély Online hírportálunknak szinte mindenese ő, webszerkesztője, marketingese, főszerkesztő-helyettese.” A Fehér Dezső életmű díjat Szilágyi Aladárnak, az Erdélyi Riport folyóirat munkatársának ítélték oda. Az ő munkásságát Simon Judit az Erdélyi Riport folyóiratot megjelentető Riport Kiadó Kft. felelős kiadója, a folyóirat szerkesztője méltatta, többek között kiemelve azt, hogy Szilágyi Aladár „huszonéveseket kenterbe verve járja az országot, felkutatja a legkisebb nemzeti közösségeket. Járt a Szilágyságban, Máramaroson, Olténiában, Dobrudzsában, Moldvában. (…) Sok esetben többet tud egy adott településről, közösségeiről, mint a helyi szomitások” – fogalmazott Simon Judit, elmondva a továbbiakban azt, hogy Szilágyi Aladár írásai már 1966-tól megjelentek különböző lapokban; a rendszerváltás után a Kelet-Nyugat irodalmi, kulturális folyóirat szerkesztője, majd a Bihari Napló munkatársa volt. „Szilágyi Aladár az erdélyi magyar sajtó egyik legkiválóbb publicistája is. Szellemes és okos, írásaiban keveredik a drámaiság és a humor. Mindig a lényeget ragadja meg, és véleményét hatalmas lexikális tudás alapozza meg” húzta alá a méltató. A három díjat Szabó Ödön, az ezek mellé járó oklevelet pedig Rácz Éva nyújtotta át a díjazottaknak.

Pap István