Nagy Tamás-Gábor

Nagy Tamás-Gábor
Gyertyát gyújtunk és mécseseket, ezek a fények világítsanak neked. Örök világosságban, békességben nyugodj. Soha el nem feledünk biztosan tudod! Fájó szívvel emlékezünk fiunkra, NAGY TAMÁS-GÁBORRA (Köröstarján) halálának 5. évfordulóján.

„Egy anya számára, aki elvesztette gyermekét az első nap soha nem múlik. Ez a fájdalom, nem fonnyad el, hiába fakul meg a gyászba, a szív feketesége nem oszlik el soha.” Könnyes szemmel emlékeznek rá szülei, nagybátyja, keresztszülei, testvérei, nagymamája.