Nagy segítség az önkormányzatoknak

Nagy segítség az önkormányzatoknak
A szaktárca illetékeseivel korábban folytatott számos egyeztetést követően Szabó Ödön Bihar megyei RMDSZ-es parlamenti képviselő írásban kért választ az Szállításügyi Minisztériumtól arra, hogyan áll a közutak felújítása előtt kötelezően elvégzendő közlekedésbiztonsági elemzés miniszteri rendelet szabta árának a rendezése.


Amint az RMDSZ-es képviselő több bihari magyar polgármester jelzése nyomán már tavasszal is felhívta rá a figyelmet, a szállításügyi miniszter rendelete értelmében minden útfelújítás előtt immár kötelező elvégezni az úgynevezett közlekedésbiztonsági elemzést, amelynek árát a rendelet mellékletében állapítottak meg a különböző kategóriájú utak szerint. Ennek értelmében például egy községi út felújítása esetében kilométerenkénti ötezer eurós értéket állapítottak meg, ami rendkívül nagy plusz költség az önkormányzatoknak.

Szabó Ödön április-május folyamán már felvette a kapcsolatot a szakminisztérium illetékeseivel, akik akkor azt mondták, folyamatban van a kérdéses ügy rendezése. Mivel úgy tűnt, hogy a minisztérium részéről csak hitegetés zajlik a probléma kezelésére, az RMDSZ-es parlamenti képviselőnk június 10-én írásban nyújtott be kérdést arra vonatkozóan, hogy milyen stádiumban áll a helyi önkormányzatokat hátrányosan érintő rendelet okozta nehézségek megoldása.

Nagy megelégedésre adhat okot az önkormányzatoknak, hogy még ugyanazon a héten a sok utánajárást követően a módosított miniszteri rendelet megjelent a Hivatalos Közlönyben. Ennek értelmében a díjak tízszeres csökkenése következett be, így elviselhetővé váltak az önkormányzatok számára ezek a kiadások.

Nagy Miklós, Szalárd község polgármestere elmondta: a módosított miniszteri rendelettel nagyon nagy terhet vettek le a helyhatóságok válláról, hiszen a korábban meghatározott összegek olyan nagymértékű plusz kiadásokat róttak a vidéki önkormányzatokra, amelyek akár beruházások leállítását vagy el sem kezdését eredményezték volna. A szűkös anyagi kerettel rendelkező községeknek a egyébként is nagy gondot okoz az, hogy az intézményi rendszer fenntartása mellett beruházásokat is eszközöljenek, kiváltképp, ha támogatás helyett ilyen arányban terhelték az önkormányzatokat. Az RMDSZ és parlamenti képviselőjének közbenjárásával módosított miniszteri rendelettel meghatározott árak elfogadhatóbbak. Az RMDSZ parlamenti jelenlétének fontosságát és munkájának eredményét tükrözi ez az eset is. A közlekedésbiztonsági tanulmány eredeti árának egytizedére csökkentése országosan, minden önkormányzat számára kedvező.