Nagy Lajos, a hódító lovagkirály

Nagy Lajos, a hódító lovagkirály

Nagyvárad – Kedd délután
szokásos havi találkozójukat
tartották a partiumi és erdélyi
nemeseket tömörítő Nobilitas
Egyesület tagjai. Ezúttal gróf
Csáky Ferencz tartott előadást Nagy
Lajos királyról.


A nagyváradi Nobilitas Egyesület tagjainak
május havi találkozóján
gróf Csáky Ferencz
ügyvezető elnök, tanár tartott
előadást Nagy Lajos, a
hódító lovagkirály
címmel. Az értekezés első
részében az uralkodás
előzményeiről esett szó: az
Árpád-ház
 kihalásáról és Nagy
Lajos édesapjának, az
Anjou-dinasztiából
 származó Károly
Róbert
nek a trónra
lépéséről. Mint elhangzott, a
király nem csupán hatalmat szerzett,
hanem európai tekintélyt is
Magyarországnak. Uralkodása egy
szép korszak hajnalát jelentette,
Károly Róbert elismertségét
azonban nem feltétlenül katonai sikerei
határozták meg, hanem
műveltsége  és a
kulturális értékek iránti
nyitottsága. Jó érzékkel
újraélesztette Szent
László
kultuszát és az
országot gazdasági szempontból is
megerősítette, többek közt
azáltal, hogy a pénzverést
királyi monopóliummá tette.

Irgalmas uralkodó volt


Károly Róbert harmadik fiát, az
1326-ban született Nagy Lajost tizenhat
éves korában koronázták
Magyarország királyává.
Uralkodását
hódító hadjáratok
 sora jellemzi, neki köszönhetően
három tenger- a Balti, az Adriai és a
Fekete- mosta az ország határait.
Megleckéztette a főurakat és
rendezte az erdélyi belviszályokat.
Támogatta az oktatást, a
művelődést és az
egyházat, az ő idejében is a magyar
királyság európai nagyhatalomnak
számított.
Házasságában a szíve
tanácsát
 követte,
és noha csak három lánya
született, a felesége iránt
érzett szerelmén ez mintsem
változtatott. (A vezérek
általában mindig fiú utódra
vágynak). A bátor szívű
hőst a nép is szerette, hiszen kevés
kivételtől eltekintve irgalmas
uralkodó volt, nem kegyetlen, hangzott el
egyebek mellett az expozéban.

Ciucur Losonczi Antonius