Nagy érdeklődés kísérte a megnyitót

Nagy érdeklődés kísérte a megnyitót
Nagyvárad – Zsúfolásig megtelt a nagyváradi Ady Endre Középiskola díszterme az idei magyar kultúra ünnepi rendezvénysorozat megnyitóján, ahol a résztvevőknek színvonalas előadásokban volt részük.

Szombat délután a magyar kultúra ünnepi rendezvénysorozat a Himnusz eljátszásával kezdődött. Ezt követően a megjelenteket dr. Fleisz János köszöntötte, majd átadta a szót Porkoláb Lajosnak, a Berettyóújfalui Nadányi Zoltán Művelődési Központ igazgatójának, hogy levezesse a rendezvényt. Az igazgató külön is üdvözölte Tempfli József megyés püspököt.

Biró Rozália alpolgármester megnyitó beszédében örömét fejezte ki, hogy ilyen sokan együtt ünnepelhetjük az új esztendő első ünnepét a magyar kultúra jegyében. Tavaly január óta már egy határon belül együtt gondolkodhatunk – mondotta Biró Rozália, majd megkérdezte – mit tettünk az együtt gondolkodás jegyében? Elsősorban a közös pályázatokat említette, de mint mondta mi nem partnerek, hanem testvérek vagyunk, ezért együtt kell építenünk a közös jövőnket.

Köszöntő

Muraközi István alpolgármester Berettyóújfalu lakosságának és vezetőségének a köszöntőjét tolmácsolta a váradiaknak. Ők már 1989 óta ünneplik január 22-én a magyar kultúra napját – azt a napot, amelyen Kölcsey befejezte a Himnuszt – és nyolcadik alkalommal közösen a váradiakkal. Porkoláb Lajos igazgató bemutatta A magyar kultúra ünnepe tavalyi rendezvényeit ismertető kiadványt, amelyet dr. Fleisz János szerkesztett, idézve a váradi történész gondolatait.

Porkoláb Lajos ezt követően felkonferálta a műsorban szereplő versmondót, és énekest, illetve az Ady Endre Középiskola diákjait, akik igen nagy átéléssel mutattak be egy reneszánsz táncot.

Előadások

Elsőként dr. Vajda Mária Mátyás királyról szóló mondákról, regékről és mesékről tartott előadást. Megtudhattuk, hogy a Mátyásról szóló hagyomány a magyar népköltészet része, emléke él a magyar néphagyományban, amit több példával is igazolt. Ezekben a szegények prtfogójaként, igazságos és okos királyként szerepel, nem csak a magyar, hanem a ruszin és szlovén mondákban is.

Dr. Fleisz János Mátyás és Várad kapcsolatáról, politikai pályafutásáról értekezett, majd uralkodásának jelentőségét méltatta. E témáról szóló tanulmánya 9 részben olvasható a Bihari Napló hasábjain is.

A harmadik előadó, Mons. Fodor József Vitáz János bíboros, nagyváradi püspök életéről, tevékenységéről és Mátyás király életében játszott szerepéről tartott előadást, amely sok újdonsággal szolgált a hallgatóságnak.

Fellépések

A magyar kultúra ünnepi rendezvénysorozat megnyitóján Géczi Julianna szavalt, Asztalos Beatrix énekelt, míg az Ady Endre Középiskola diákjai Kozma Éva tanárnő vezetésével reneszánsz táncot mutattak be. Előadások: Dr. Vajda Mária, a Déri Múzeum főmuzeológusa: Mondák és mesék Mátyás királyról; Dr. Fleisz János egyetemi tanár: Mátyás király és Várad; Mons. Fodor József általános helynök: Vitéz János bíboros, nagyváradi püspök tevékenysége. A rendezvény végénTokaji Ágnes és Oláh Boglárka Bartók-duettek adott elő.

Péter I. Zoltán