Nagy Antal

Nagy Antal
Őszinte részvétünket és mély együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak a szeretett férj, édesapa, NAGY ANTAL elvesztése miatt érzett fájdalmában. Gyászotokban veletek érzünk! A Nagyváradi Premontrei Öregdiákok.