Művészi és erkölcsi tisztaság példaképe

Művészi és erkölcsi tisztaság példaképe
© macluj.ro
A Kolozsvári Szépművészeti Múzeumban nagyszabású Ipó László- emlékkiállítás nyílt meg. A kolozsváriak számára Ipó László munkássága ismert. 1998-ban a Gy. Szabó Béla Galériában mutatták be alkotásait.


Ipó László (1911. Felsőboldogfalva- 1991 Székelykeresztúr) erdélyi magyar festőművész, zenész és költő. Korán jelentkezett a rajz és a festészeti iránti vonzalma. Középiskolai tanulmányait Székelykeresztúron végezte. 1926-ban rajztanára Daday Gerő festőművész volt, aki a festészet fele irányította. Az olajfestészet technikáját Vass Alberttől sajátítja el. A portréfestészet titkaiba Ács Ferenc vezette be. Mesterei voltak még Herczegh Ferenc és Pattantyús Károly. Első kiállítása, 1936-ban, felhívta rá a műértő közönség figyelmét. 1944-ben Székelykeresztúron telepedett le, itt élt és alkotott élete végéig. Kiállításait Erdély városaiban és külföldön mutatták be, az évtizedek során.

A kiállítás megnyitása

A kolozsvári kiállítást Alexandra Sârbu művészettörténész méltatta. Elmondása szerint a tárlat anyagát, a látott festmények a Székelykeresztúri Múzeum, a család tulajdonában levő alkotások, valamint a Protestáns Teológia birtokában levő festmények, barátoknál, ismerőséknél levő alkotások képezik. Dr. Alexandra Rus egyetemi tanár kiemelte, Ipó Lászlót főleg a portréfestészet érdekelte. A szülőföld iránti szeretete jellemezte. Művészete a naturalizmustól az expresszionizmusig jutott el. Bár nehéz időket élt át, soha sem távolodott el a festészettől és a kultúrától. Az erkölcsi és művészi tisztaság példaképe volt. Különben nagy erdélyi művészeknek volt a kortársa. Ferenczy Miklós, református lelkész sok személyes érzelemmel visszaemlékezett az 1998-as évre, amikor az Ipó kiállítást rendezték a Gy. Szabó Béla Galériában. Ekkor megismerte még jobban Ipó munkásságát, portréit, természeti tájakat ábrázoló alkotásokat is.

Ipó Ildikó Imola, az unoka az Ipó hagyaték gondozója, számára fontos, amit a képzőművészetért tesz. Ezért fontos a hagyaték népszerűsítése. Ferenczy Miklós szerint Ipó kereste azt a világot, melyet az ember formál. Lángoló szelleme itt van köztünk. Önarcképe felénk sugárzik a maga tisztaságával. Alkotásaiban az embert, maga belső lényegét, gondolatait foglalta bele. Mint üstökös lobogott Székelyföld szívében. Az alkotás örömöt jelentett számára. Képzőművészeti munkássága zenével társult. Ő maga kiváló hegedűs volt. A Székelykeresztúri Filharmóniának volt az első hegedűse. Hangszert is készített, hegedűt, amelyet Ruha István is megszólaltatott. Mindez azt bizonyítja mennyire sokoldalú ember és művész volt. Verseket és esszéket is írt. Érdekfeszítőek az önéletrajzi írásai. Ferenczy Miklós szerint ezek után megfogalmazódik az a kérdés, melyik nagyobb a művész vagy az ember? A tárlatlátogatók megtudhatták, hogy Ipó László 26 olajfestményt ajándékozott Székelykeresztúrnak, a nevét viselő Galéria létrehozása céljából.

Művészi műsor

A kiállítás megnyitását megelőzte a Szent Mihály- templomban tartott Lírai hangverseny, melyen fellépett Vincze Dallos Csilla hegedűművész, aki megszólaltatta Ipó László által készített hegedűt. Előadta Ch. Gounod: Hymne á Sainte Cécile, T. Albinoni: Adagio, J. Massenet: „Thais” Méditation csodálatos zenéjét. Miklós Noémi, orgonaművész és Borsos Edith, operaénekes művészi teljesítménye elvarázsolta a közönséget. A Bánffy- palotában, a kiállítás megnyitója utáni gazdag művészi műsor felejthetetlenné tette az Ipó László emlékkiállítást. Vincze Dallos Csilla hegedűművész részleteket adott elő P.I. Csajkovszkij D-dúr hegedűverseny és Rimszkij Korszakov Seherezádé című alkotásából.

A Kolozsvári Állami Magyar Színház művészei, Kali Andrea és Viola Gábor, Ipó László, Dsida Jenő, Wass Albert, Tompa László, Ady Endre, Váci Mihály, Reményik Sándor verseiből szavaltak. Viola Gábor a következő Ipó verseket adta elő: Mostoha gyermek. Esti kérdés. Morzsa. Tájkép. Töprengés. Titok legyen!

A marosvásárhelyi Kővirág együttes, megzenésített verseket adott elő. A zenekar tagjai László József (gitár, a dalok szerzője, énekese), Fülöp Csongor István (billentyűs hangszer), Kántor Csenge (blockfőte). A zenekar Ferenczes István, Farkas Árpád, Buda Ferenc megzenésített verseit mutatta be.

A kiállítást, a Kolozsvári Szépművészeti Múzeummal együttműködve, szervezte meg az Ipó László Alapítvány székelykeresztúri fiókja, Ipó Ildikó Imola, az unoka, a kiállítás védnöke. Elismerés illeti a Kolozsvári Szépművészeti Múzeum vezetőségét, hogy e rangos művészi eseményre méltó kerettel szolgált. Az eseményeken jelenlevők megbizonyosodhattak azokról az értékekről, amelyeknek alkotói e tájakon élő és alkotó emberek voltak, akik alkotásaikkal gazdagították a Kárpát- medence nemzetközileg is értékes művészi bőségét. A szervezőket dicséret illeti, mert lankadatlanságukkal fel tudták hívni mindazon valós értékekre a befogadó város figyelmét, amelyeket rendezvényük magába foglalt.

Csomafáy Ferenc