Munkavállalási engedély

Nagyvárad – Ettől az évtől kezdve a Bihar megyei Területi Idegenrendészeti Hivatal munkavállalási engedélyeket bocsát ki mindazon romániai természetes vagy jogi személyek számára, akik/amelyek munkáltatói minőségükben az Európai Unión kivüli országokból érkező külföldi állampolgárokat óhajtanak alkalmazni.

A versenytörvénynek megfelelően ezen engedélyeket a hivatal azon cégek számára fogja kibocsátani, amelyeknek a székhelyei vagy munkapontjai Bihar vagy Szatmár megyében találhatók. Ezen tevékenységi területet a 2007/56. számú sürgösségi kormányrendelet szabályozza, bővebb információkat a 0259/403345-ös, illetve a 0259/403329-es telefonszámon lehet kapni. Személyesen a Bihar megyei Területi Idegenrendészeti Hivatal nagyváradi, Dunării utca 2. szám alatti székhelyén lehet érdeklődni, a közönségszolgálati ablaknál hétköznaponként 8.30- 16.30 óra között.