Munkásságáért érdeméremmel tüntették ki

Szatmárnémeti — Átyim Erzsébetnek, a Kölcsey Ferenc Főgimnázium pedagógusának ítélte oda a Román Kémiatudományi Társaság a Constatin Istrati érdemérmet, melyet munkásságáért és a kémia népszerűsítéséért kapott.

„Ha a valóságra vonatkozó ismeretek csak a tudósok szűk körének tulajdonában maradnak, akkor a társadalom szegényebb lesz, tévhitek és babonák áldozatává válik, és egyre nagyobb lesz a szakadék a tudomány, a tudományos közösség, valamint a társadalom között” — Berényi Dénes atomfizikus gondolata is meghatározza ÁtyimErzsébetszatmárnémeti kémiatanár munkásságát. A KölcseyFerencFőgimnázium pedagógusa számára a RománKémiatudományiTársaság odaítélte a ConstatinIstratiérdemérmet, melyet munkásságáért és a kémia népszerűsítéséért kapott. „A kémia társadalmi megítélését igyekszem pozitív irányba terelni” — mesélte a kémia szakos tanárnő, aki számára nagy megtiszteltetés az érdemérem, valamint nagy meglepetést okozott annak elnyerése. Elmondta, a díj megerősíti benne azt a meggyőződést, hogy még akkor is, ha manapság nem divatos hosszú távon gondolkodni, mégis érdemes terveznie és évről évre megszerveznie többek között a Chimexpert kémiaversenyt, melyet az idei tanévben immár hatodik alkalommal tartanak meg és az utóbbi években nemzetközivé nőtte ki magát — egyébként az idei tanévben a kémia területén országos szinten 2300 VII–XII. osztályos diák vett részt ezen a versenyen. A kémiát népszerűsíteni kell, amit nemcsak a tanárnő gondol így, hanem tudomása szerint olyan politikai szándék is van már, miszerint EU–s pénzek segítségével próbálnák meg egyre több diák figyelmét a természettudományok felé irányítani annak érdekében, hogy a fiatalok sikeres szakemberekké válhassanak — saját örömükre és mindannyiunk hasznára.
Egy tanárnak nyitottnak kell lennie
A munkásságáról szerényen beszélő oktató elmondta, egyetért Aron Klug Nobel-díjas biológus egyik mondatával, miszerint „A legnagyobb „bűnünk” az, hogy nem tettünk meg mindent annak érdekében, hogy elmagyarázzuk az embereknek mi a munkánk lényege és annak milyen következményei vannak.”
Átyim Erzsébet tervei között többek között az is szerepel, hogy az amerikai kémiai társaságban tevékenykedő Pavláth Attila elnöksége alatt a Technológia mérföldkövei kémikus szemmel címmel indult vándorkiállítást elhozhassa Szatmárnémetibe.
Ki volt Constantin Istrati?
ConstantinIstrati a BukarestiEgyetem szerves kémia professzora volt, PetruPoni mellett őt tekintik a román kémia iskola megalapítójának. Emellett ő alapította a RománTermészettudományTársaságot, valamint a RománTudományterjesztőTársaságot is. A RománKémiatudományiTársaság része a régi RománTermészettudományTársaságnak — előbbi 1919–ben alakult Bukarestben és működött 1938–ig, majd 1992–ben újraéledt, mely társaságnak Szatmárnémetiben is van fiókja.
Csuka Tímea