Munkahelyteremtés? Aberráció

Munkahelyteremtés? Aberráció

Bihar megye – Dorel Draghici a Bihar Megyei
Foglalkoztatásügyi Ügynökség
igazgatója szerint a gazdasági
válságból a még
meglévő munkahelyek megtartásával
lehet kilábalni.

– Amint a Bihar Megyei
Foglalkoztatásügyi
Ügynökség már informált
minketl, az utóbbi hónapokban több
szektorban történtek
elbocsátások Bihar megyében,
például az élelmiszeriparban,
ruhagyártásban, kitermelésben,
építőiparban, stb. Miért
éppen ezeken a tevékenységi
területeken?


– Az elbocsátások főként a
termelői szektorban történtek, ugyanis
a termelés hosszú lejáratú
tevékenység, melyet a cégek
hitelekből működtetnek. A
vállalkozók előre
kiszámítják a termelés
költségeit, de azáltal, hogy
megdrágultak a hitelek, számukra
már nem kifizetődő a
tevékenység, ezért ideiglenesen
vagy véglegesen leállítják
a termelést. Tehát most egy
gazdasági válságban vagyunk, amit
a pénzügyi válság robbantott
ki.

– Ön szerint meddig fog tartani a
krízis?


– Azt hiszem Romániában hat
hónapon belül enyhülni fognak a
válság hatásai. Egyrészt
biztos vagyok abban, hogy a válság
kevésbé fog érinteni minket, mert
mi még nem integrálódtunk annyira
a globális gazdasági környezetbe,
mint nálunk sokkal nagyobb és
erősebb országok. Másrészt a
román bankrendszer stabil. Az alapkamat
csökkentése tíz
százaléka ennek egy első
jelzése. A fő probléma az, hogy egy
termelésben érdekelt cég
szerződésben áll egy sor
alvállalkozóval, és ha a
fővállalkozó beszünteti
tevékenységét, akkor az az
alvállakozókat is kedvezőtlenül
érinti, hiszen nincs kellő
számú megrendelésük.

– Tehát egy láncreakció
kellős közepén vagyunk?


– Pontosan. Ezért is értek egyet a
kormány által javasolt
válságellenes
intézkedésekkel. Eddig ugyanis
arról volt szó, hogy teremtsünk
új munkahelyeket, ami a jelenlegi
körülmények között egy
aberráció. Mert ahhoz, hogy új
munkahelyek jöjjenek létre,
befektetésekre van szükség,
márpedig befektetések nem lesznek
mindaddig, amíg nem rendeződik a
pénzügy-politika. Tehát a
kormány a még meglévő
munkahelyek megőrzésére kell
törekedjen, vagyis pénzügyileg
támogatja a nagyvállalkozásokat.

– Tud olyan Bihar megyei
nagyvállalatról, mely
kormánytámogatást kap?


– A kormány egyelőre csak elvi szinten
nyilvánította ki
szándékát. A
válságellenes terveben a
vállalkozások név szerint is
szerepelni fognak. A terv szerint a kormány
egy-egy képviselőjét küldi
azoknak a nagyvállalatoknak az
igazgatótanácsaiba, melyek állami
pénzügyi támogatást kapnak.
Ezek az emberek kell majd felügyeljék azt,
hogy a vállalat a megfelelő módon
költötte-e el a kapott pénzt.

– A támogatásban
részesülő vállalatoknak lesznek
egyéb kötelezettségeik is, vagy csak
az, hogy megtartsák a munkahelyeket?


– A pénzt a munkahelyek
megőrzésére és a
termelésre kapják majd a cégek, de
a támogatás indoklásául
szolgáló tanulmányban
rögzíteni kell azt, hogy a terméknek
legyen felvevőpiaca.

– Mekkora esélyük van a most
elbocsátottaknak arra, hogy a
közeljövőben munkát
találjanak maguknak?


– Az elbocsátottak zöme jogosult
munkanélküli segélyre, ugyanis
teljesítik azt a feltételt, mely
kimondja, hogy az elmúlt két
esztendőben minimum 12 hónapig
munkaviszonyban kell lenni. Ezen kívül
hetente frissítjük a szabad munkahelyek
listáját és ingyenes
képzéseket biztosítunk
számukra.

– Sok esetben nem csak egy ürügy a
gazdasági válság ahhoz, hogy a
cégek elbocsássanak embereket, mondjuk
költségcsökkentés
okán?


– Azok a cégek, amelyeknek sem a
tevékenységükkel sem a felvevő
piacukkal nincs probléma, éppenhogy arra
fogják használni ezt a
konjunktúrát, hogy fejl?djenek, ugyanis
sok szakképzett munkaerő szabadul fel,
és a ő érdekük az, hogy
ezeket a dolgozókat alkalmazzák. De
hangsúlyozom, amit most mondtam, az a
termelői szektorra érvényes.
Egyébként az egyetlen dolog, ami
óvatosságra intheti a jól
menő cégeket az az, hogy nem
tudhatják biztosan hogy őket megcsapja-e a
válság szele.

– Hogyan érinti a megye
gazdaságát a
munkanélküliségi
ráta?


– A tavaly Bihar megyében 2,5% volt a
munkanélküliségi ráta, amely
az egyik legalacsonyabb volt az országban, de az
idén már meghaladtuk a 3%-ot,
ráadásul ennek további
növekedése várható.
Három olyan mutató van, amelyek
összefonódnak mint egy kötél
szálai: a kamatráta, az
inflációs ráta és a
munkanélküliségi ráta. Amikor
a kötél egyik szála gyengülni
kezd, akkor a többi is gyengül. A
kamtrátával már
régóta gondok vannak, az
infláció máris meghaladta az idei
évre el?rejelzett szintet, és most
íme, nő a
munkanélküliségi ráta.
Nyilvánvaló: ez a válság
érinti Bihar megyét.