Múltidézés és jövőbe tekintés

Akt.:
Múltidézés és jövőbe tekintés
A múlt jeles eseményeire emlékeztek és a jövőért imádkoztak a Nagyvárad-újvárosi református templomban április 13-án, a templom alapkőletételének 180. évfordulóján.


1835. április 13-án érett tetté az újvárosi reformátusok álma, hogy házat emeljenek Istennek. A templom főbejárata fölötti emléktábla örökíti meg, hogy 180 éve ezen a napon helyezték el a templom alapkövét. Erre a jeles alkalomra emlékeztek és a jelenleg zajló munkálatokért adtak hálát Istennek április 13-án a Nagyvárad-újvárosi hívek a délben megtartott áhítaton, amelyet a belülről már csaknem teljesen elkészült templomban tartottak meg. Az áhítaton Herdean Gyöngyi lelkipásztor olvasta fel Isten igéjét Péter Apostol első levelének második részének első tíz versét, majd Sándor Lajos lelkipásztor imában adott hálát a templom felépüléséért és azért, hogy 180 év után felújíthatták. „Őseink, akinek nevét fel sem jegyezték, elhatározták, hogy a Körös bal partján templomot építenek. Az elhatározást tett követte és 1835. április 13-án letették a templom alapkövét, amit aztán tégláról téglára építettek fel a történelem viharos eseményei ellenére. Hálát adunk őseink elhatározásáért, és azért, hogy a templom ma is áll, és vannak, akik belépnek ajtaján. Köszönjük Istennek, hogy lehetővé vált, hogy a templom kívül-belül megújuljon, és adja az Úr, hogy évtizedek múlva is legyenek akik saját nyelvünkön és vallásunkon dicsérik Istent ebben a templomban” – hangzott el. Az áhítatot követően a hívek a bejárat fölött elhelyezett emléktáblánál énekeltek el egy zsoltárt.

Kész a belső rész

A rövid istentisztelet alkalmával lehetőség nyílt arra is, hogy a hívek megtekintsék a felújított templombelsőt, megtudják hogyan állnak a munkálatok. A templom belső része csaknem teljesen kész van: hátra van még a világítótestek felszerelése, valamint az orgona kitisztítása és hangolása, hétvégén pénteken és szombaton pedig gyülekezeti nagytakarítást tartanak a templomban. A teljesen felújított templombelsőben május 17-én a konfirmáció alkalmával tartanak először istentiszteletet. A templom külső részének felújítását pedig a tervek szerint május végén, július elején fejezik be. A lelkipásztorok kiemelték, hogy a szatmárnémeti Euras cég munkatársai kifogástalan munkát végeznek és igyekszenek tartani a határidőt is.

Finanszírozás nélkül

A jó hírek mellett rosszakkal is szolgált a két lelkipásztor: mint elmondták a határ menti európai uniós projekt keretében nem jut finanszírozás a templom csatornázására és a párkánybádoglemezek kicserélésére, valamint a toronykilátó megerősítésére. „Érdekesnek tartjuk, hogy pont a templom szerkezeti problémáit kiváltó beázás okának megszüntetésére, a csatornák kicserélésére nem jut a finanszírozásból, holott a Holdas templom lábazata márványburkolást kap, míg egyik filiáléja, az újvárosi templommal szemben levő ortodox kistemplom rézcsatornát” – hangzott el. Az egyházközség most arra törekszik, hogy ezt a problémát önerőből oldják meg, amíg a templom fel van állványozva. Továbbá annak ellenére, hogy a pályázat egyik célja a templomok turisztikai körforgalomba való bevonása, valamint a vallási turizmus fellendítése, szintén nem maradt pályázati pénz a toronyban kialakítandó kilátó párkányának megerősítésére, valamint arra, hogy a kiesett, de meglévő öntöttvas korlátokat visszahegesszék. Mindezen munkálatokra az egyházközség maga kell megoldást találjon.

P. Nagy Noémi