Múlt és jelen – egy intézmény

Múlt és jelen – egy intézmény
A szatmárnémeti Református Gimnázium egész napos rendezvénysorozattal várta az érdeklődőket november 24-én, szombaton, a szatmárnémeti református oktatás 450. éves fennállása alkalmából.

A szatmárnémeti Református Gimnázium egész napos rendezvénysorozattal várta az érdeklődőket a szatmárnémeti református oktatás 450. éves fennállása alkalmából. A rendezvény szombat délelőtt hálaadó istentisztelettel kezdődött a Láncos-templomban, igét hirdetett Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspökhelyettese. A hálaadó istentiszteleten Sipos Miklós, a Szatmári Egyházmegye esperese és a gimnázium igazgatója, Szilágyi Éva köszöntötte az egybegyűlteket.

Emléktárgyak

Az istentisztelet után kiállítás-megnyitóra invitálták a szervezők az ünneplőket. A gimnáziumba bélépve ballagótarisznyákat csodálhattak meg az érdeklődők. Továbbhaladva a folyosókon a gimnázium híres pedagógusairól készült portrékat, régi emléktárgyakat, a Kölcsey Önképzőkör avató-szallagját és jegyzőkönyvét, egy Anyakönyvet 1622–ből és egy 1940–ben készült tablót is láthatnak az érdeklődők. (Ez utóbbit Csűry István generális direktor adományozta az iskolának.) Szombat délelőtt a szatmárnémeti református oktatás 450. éves fennállása alkalmából megtartott rendezvénysorozat keretében Csűry István generális direktor egy emléktáblát leplezett le a szatmárnémeti Református Kollégiumban. Mint Szilágyi Éva igazgató elmondta, a gránit-emléktáblát Isten iránti hálából leplezik le, és azért is mert 16 év után újra otthon érezheti magát az iskola tanári kara és valamennyi diákja.

Díszoklevelek

A nap második részében a Filharmóniában a református gimánázium volt tanárait és diákjait kötetlen beszélgetésre invitálták a szervezők. A beszélgetés alkalmával visszaemlékezésekkel, régi idők kedves emlékeivel, a református gimnázium újjáalakulásának viszontagságos történetével is megismerkedhettek a hallgatók. De nem csak a múltról, a jelenről is szó esett. Szilágyi Éva igazgató és Boga Ferenc aligazgató „Pro Scola” díszoklevelet adott át azoknak a magánszemélyeknek és intézmények képviselőinek, akik támogatták a szatmárnémeti Református Gimnáziumot az újjáalakulástól napjainkig.

Karikás Enikő