Működött a szavazógépezet a váradi tanácsülésen

Működött a szavazógépezet a váradi tanácsülésen
Csütörtök délután a városháza dísztermében rendes közgyűlését tartotta Várad önkormányzati képviselő-testülete. Több olyan napirendi pontot elfogadtak, melyek befektetésekre vonatkoztak.

Körülbelül 40 perc leforgása alatt 69 napirendi pont lett elfogadva. Többek közt elfogadták a város 2016-os pénzügyi helyzetére vonatkozó szakjelentést, melyből kiderül, hogy 2016. december 31-én a város teljes tartozása 675 millió lej volt. Megszavazták a polgármester szakapparátusát is, ami azt jelenti, hogy a városházán 43 vezető állás van (1 titkár, 1 főépítész, 6 igazgató, 6 igazgatóhelyettes, 21 osztályvezető és 8 irodavezető), valamint 313 végrehajtói, vagyis összesen 356 köztisztviselői poszt. Elfogadták továbbá a dr. Gavril Curteanu Városi Kórház, illetve a Megyei Kórház energetikai teljesítménynövelését célzó költségeket és projekteket, valamint a Fenntartható Városi Mobilitási Tervet, az Integrált Városfejlesztési Stratégiát, a Megújuló Energiaforrások Akciótervét és a Város kockázati Elemző Tervet.

Ugyanakkor kiegészítették azon kedvezményezettek listáját, amelyek vissza nem térítendő támogatásokban részesülnek a közérdeket szolgáló idei események szervezéséért. Huszonhat entitás számíthat finanszírozásra, mások mellett a Varadinum Kulturális Alapítvány (20 ezer lej), a Holnap Kulturális Egyesület (5 ezer lej), az Euro Foto Art Egyesület (10 ezer lej) és a Manus Pulchrae Alapítvány (5 ezer lej). Szintén a civil szférát érintette, hogy helyiségeket utaltak ki egyesületeknek, alapítványoknak, egyesületeknek stb.

Napirendi pontok

Megszavazták azokat a műszaki-gazdasági mutatókat, melyek azon tervezett befektetés hatástanulmányából fakadtak, mely parkolóhelyek kialakítására vonatkozik a Dacia sugárút- Constrantin Brâncuşi utca- Costache Negruzzi utca- Doina utca által határolt városrészben, valamint véleményezték kisnyomású gázvezeték-hálózat kiterjesztését az Industriei utcában, a Dimitrie Cantemir utcában és a Războieni utcában.

Jóvá hagyták továbbá, hogy bővítsék a villamossín hálózatot (legyen közvetlen összeköttetés az Aradi út és Decebal sugárút között, illetve síneket fektessenek le az Aradi út- Făgăraşului utca- Atelierelor utca szakaszon.

Egy másik előterjesztés a Bihorului utca korszerűsítését célzó hatástanulmányból fakadó műszaki-gazdasági mutatók elfogadására vonatkozott, pontosabban azon a szakaszon, amely a Theodor Neş-híd- útkereszteződés a Suişului utca és a Bihorului utca közti részen húzódik. Az indoklás szerint annak érdekében, hogy biztosítva legyen a kontinuitás a már meglévő gyorsforgalmi út és a megépítendő összekötő út a Suişului utca és a Bihorului utca között, olyanná kell tenni a Bihorului utca közúti infrastruktúráját, hogy az új körülmények közt is meg tudjon birkózni kapacitás szempontjából a várható megnövekvő forgalommal. Ugyanakkor ezen szakasz, illetve a 19-es országútig húzódó összekötőút kiépítésével kapcsolat fog teremtődni a város észak-keleti részével.

A munkálatok egy 2 kilométeres szakaszt érintenek. A Bihorului utca minkét oldalán 1,50 folyóméter széles járdákat csinálnak, és 22 parkolóhely létesítése is tervbe van véve, valamint az esővíz elvezetése is a projekt részét képezi. A befektetés értéke 6,9 millió lej, a kivitelezés időtartama 6 hónap.

Szinte infrastrukturális jellegű befektetésekre vonatkoztak azok a megszavazott határozattervezetek, melyek véleményezték kisnyomású gázvezeték-hálózat kiterjesztését a Iosif Vulcan/Rimanóczy utcában, a Fő utcán, a Bémer téren, a Madách utcában, a Kolozsvári úton és a Iuliu Hossu utcában.

Ciucur Losonczi Antonius