Műemlékvédelmi díjak átadása

Károlyi kastély. Fotó: webkastely.transindex.ro
Károlyi kastély. Fotó: webkastely.transindex.ro
A kolozsvári székhelyű Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság tettekkel bizonyítja azt a nemes szándékát, hogy épített örökségünk, melyre az utódok büszkék lehetnek, mostoha sorsunk ellenére, jó kezekben van.

A harmadik alkalommal, ünnepélyes keretek között, adták át a Kelemen Lajos Műemlékvédelmi Díjat a Ferences-rendi kolostor földszintjén levő refektóriumában.
A Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság elnöke dr. Gaál György tanár, várostörténész felvezető beszédében elmondta, a Kelemen Lajos Műemlékvédelmi díjat 2013-ban alapították, névadója halálának ötvenedik évfordulója alkalmából. Olyan személyeket tüntetnek ki, akik a műemlékek helyreállításában, védelmében, a műemlékek és együttesek leírásában, népszerűsítésében kimagasló eredményt értek el. Minden alkalommal két díjat adnak át, szakmai és tiszteleti díjat. Már az alapításkor a díjkiosztó ünnepséget Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusával együtt szervezték.
Mile Lajos főkonzul elmondta, hogy örömmel vesz részt az ünnepségen, mert értékmegőrző és értékteremtő hagyományt sikerült átvállalni.
Magdó János korábbi főkonzul tiszteleti díjat és dr. Szabó Bálint szakmai díjat vehetett át.

Magdó János laudációja

Dr. Bibza Gábor esperes laudálta Magdó Jánost.
Néhány gondolatot idéznék: „Két éven keresztül Magyarország Kolozsvári főkonzuljaként szerteágazó és látható módon támogatta a kolozsvári kulturális, művelődési életet és a műemlékvédelem ügyét. Nem sajnálta idejét, erejét, egészségét, és végső soron szabadidejét is feláldozta, mert érezte, hogy főkonzulként a kolozsvári magyar közügy érdekében cselekszik. Tette mindezt a legnagyobb szerénységgel és egyszerűséggel, a világ legtermészetesebb dolgaként… Magdó János diplomata karriere 2001-ben kezdődik el, ekkor lesz Budapesten a Külügyminisztérium munkatársa. A minisztérium munkatársaként előbb megismeri a főosztályok életét, 2007-2010 között Magyarország Athéni Nagykövetségén dolgozik beosztott diplomataként. 2012 nyarán érkezik Kolozsvárra Magyarország főkonzuljaként. Brassó, Miskolc, Bonn, Budapest, Athén, Kolozsvár fontosabb állomások jelzik Magdó János életpályáját. Ezen a pályán észrevétlenül szívta magába az épített örökség iránti tiszteletet, és vált érzékennyé a múlt tárgyi emlékei iránt.”
Magdó János köszönő beszédében elmondta, számára kissé szokatlan, hogy önmagáról a közönség előtt beszéljen.
A Minisztériumban más a munkája. Brassóban született, hétfalusi csángó származású. A szülei által nyújtott nevelés jelentette az útravalót. Számára a két éves kolozsvári tartózkodás nyereség volt, mert az alatt az idő alatt feltöltődött. A műemlékvédelem számára fontos dolog. Jó volt Kolozsvár központjában műemlékek között élni. Jó lenne, ha ezeket a műemlékeket felújítanák, mint ahogy Brassóban, Szebenben, Temesváron megvalósult. Rendkívül értékesnek tartja a KLMT tevékenységét, munkáját. Hangsúlyozta, a civil szervezetek viszik előre a várost, azok, melyek tenni akarnak a közösségért.

Dr. Szabó Bálint laudációja

Szakmai díjban részesült dr. Szabó Bálint építészmérnök, kutató, egyetemi tanár, műemlékvédő szakmérnök. Maksay Ádám, a KLMT alelnöke laudálta.
Dr. Szabó Bálint családja az erdélyi kultúra szolgálatában állt. Szakmai és tudományos tevékenységének főbb állomásait mutatta be. 1967-ben a Kolozsvári Műszaki Egyetem Építőmérnöki Karán végzett. Kivitelező mérnökként a Nagyváradi Cukorgyár Építőtelepén dolgozott. Sepsiszentgyörgyön építőtelep vezető, több mint 50 munkát vitelezett ki. 1975-ben a Kolozsvári Műszaki Egyetem kutatója, tanársegédje, majd fokozatosan halad felfele az egyetemi ranglétrán, egyetemi tanár, jelenleg is.
1991-ben megalapítja UTILITAS Építettörökség -védelmi Kutató –tervező Központot, melynek tulajdonosa és menedzsere. Több száz helyreállítást végzett el. Tudományos munkája rendkívül gazdag. Több nyelven publikál. A Revista Transsylvania Nostra főszerkesztője
Munkájának elismeréseként számtalan díjjal tűntették ki.
Köszönő beszédében elmondta, 1989 után a KLMT nagy erőfeszítésekkel próbálta az elhanyagolt, tönkretett műemlékeket felújítani, újraépíteni. A műemlékvédelmi munka munkahelyeket is teremtett. A történelmi egyházak számára szakmai tanácsadást biztosítottak. A közösség életében a műemlékek restaurálása jelentős. Példának adta a Károlyi kastély helyreállításának következtében Nagykároly életében bekövetkezett változásokat. A turistaforgalom megélénkült, ami gazdaságilag is jelentős előre lépést eredményezett, megváltoztatva a város életét.

Kiállítás megnyitása

Gaál György „Műemlék-helyreállítás az elmúlt 20 évben” című kiállítást nyitotta meg. Húsz tablóképben mutatja be a 20 év munkájának eredményeit. A képeken minden olyan restaurált műemlék látható, melyet a KLMT közreműködésével hajtottak végre. A képek nyelvén is igyekeztek a rendkívül fontos műemlékvédelmi munkát, gondolkodást érzékeltetni, mely az önazonosságunk tudatát jelentősen megerősíti. Tudatosítja, mit jelent az erdélyi ember számára a műemlékvédelem.

Csomafáy Ferenc