Mozgósítani kell a fiatalokat

Szatmár megye – A szatmárnémeti MADISZ
(Magyar Demokrata Ifjak Szövetsége)
múltjáról, jelenéről
és jövőbeli terveikről
kérdeztük Kánya László
szervezőt, aki hosszú ideig a szervezet
elnöke volt.

– A szatmárnémeti MADISZ 1989
decemberében alakult, fiatalok
kezdeményezésére –
számolt be Kánya László. Akkor
ez volt az egyetlen érdekképviselet, amely
összefogta a szatmári magyar fiatalokat, nagy
volt a lelkesedés, 1990-ben mintegy 1500-an
iratkoztak be a szervezetbe. A cél az volt, hogy
hiánypótlás gyanánt
kulturális, sport- és egyéb
programokat szevezzünk, szórakozási
lehetőséget teremtsünk a fiataloknak. Az
elején sok kirándulást,
filmvetítést szerveztünk.
Felvállaltuk a magyar kultúra, a
hagyományok ápolását, a
folklór megmentését, a
nevelést, de nem zárkózunk el,
alkalmanként együttműködünk
román szervezetekkel is. Hatékonyabbá
teszi a munkánkat, ha – amikor csak lehet –
más szervezetekkel, egyesületekkel is
összefogunk. Az anyagi hátteret
felajánlásokból,
támogatásokból,
pályázatok révén teremtjük
elő.

Karitatív
tevékenységek


– A nagy árvizek idején
adományokat gyűjtöttünk,
segélyeket küldtünk az
árvízkárosultak javára. A
moldvai gátszakadáskor kezdtük el a
csángók megsegítését,
ami szívügye lett a szervezetnek, így
azóta többször megszerveztük a
csángó gyerekek táborát.
Ilyenkor egy hetet töltenek itt a gyerekek, amikor
változatos programokon vesznek részt,
és családoknál vannak
elszállásolva. Így akár
tartós kapcsolatok, barátságok
születtek a vendéglátó
család és a csángó gyerekek
között. Idén is meg szeretnénk
szervezni a tábort – tette hozzá
Kánya.

Fellendült a
táncház


– A 1989 előtt működő
táncházat 1995-ben indítottuk
újra. Neves táncoktatókat
hívtunk meg, fél éve Gucsa
Sándor, nyíregyházi
néptáncos oktatja a táncokat,
azóta jelentősen fellendült a
táncház, olyannyira, hogy most nagyobb termet
kell keressünk. Mivel előzőleg nagy sikere
volt, ősztől a gyermektáncházat is
újra szeretnénk indítani.
Vidékünkről a néptáncos
hagyományok szinte teljesen eltűntek,
ezért szeretnénk elültetni a fiatalokban
a néptánc szeretetét. Ezt hivatottak
szolgálni az évente, többnyire Hadadon
megrendezett kézműves- és
néptánc-táborok. Emellett rendszeresen
szervezünk angol nyelvtáborokat, ahová
oktatónak igyekszünk meghívni amerikai
békehadtestes fiatalokat. Folyamatosan
rendezünk ünnepvárókat és
gyermeknapi tevékenységeket, szoktunk
segíteni a Szentgyörgyi Albert
Társaságnak a
népdaléneklési- és
szavalóversenyek szervezésében.
Szeretnénk újra elindítani egy
amatőr bábos
színjátszó-csoportot. Jelenleg mintegy
száz tagot számlál a szervezet,
szimpatizánsokat, pedagógusokat,
diákokat, akik időszakosan részt
vállalnak a különböző
tevékenységek szervezésében.
Várjuk a fiatalokat, akik szeretnének egy
közösségben hasznossá válni,
hogy ne csak fogyasztók legyünk, hanem
másokért is tegyünk, ami jó
érzéssel tölti el az embert –
fejezte be Kánya László.


Bárki támogathatja személyi
jövedelemadójának 2 %-val a
Szatmárnémeti MADISZT. Az ehhez
szükséges formanyomtatványt
megkaphatják a MADSZ-irodában, vagy az
adóhivatalban. A 0261710810-es
üzenetrögzítőn hagyja meg
nevét és telefonszámát, a
MADISZ munkatársai visszahívják.
Telefon: 0723696732, Kánya László.
E-mail: madisz@datec.ro. Kánya László
akár azt is vállalja, hogy telefonos
egyeztetésre házhoz megy és
segít kitölteni a szükséges
iratokat. A nonprofit szervezet neve: Uniunea Tineretului
Democrat Maghiar Satu Mare, adószáma:
4246416, bankszámlaszám (IBAN):
RO07RNCB0221043051100001.
Pándi Annamária