Mozgalmas éve volt a premontrei öregdiákoknak

Mozgalmas éve volt a premontrei öregdiákoknak
Nagyvárad- Péntek este a Szent László Líceum egyik osztálytermében idei első találkozójukat tartották a Nagyváradi Premontrei Öregdiákok Egyesületének tagjai. Éves tevékenységi beszámoló is volt.

Ezt megelőzően Tóth L. Ágnes olvasta fel dr. Czirják Árpád Erdélyi Magyar Breviáriumából a Tőkés Annáról szóló részt. Többek közt elhangzott róla: színészi hivatásával hidat vert az emberek reális és ideális énje között tátongó szakadék fölött, és páratlan személyi varázzsal bátorította kortársait, hogy induljanak el, vágjanak neki ennek a nagy kalandnak. Akik hittek neki, nem csalatkoztak, rájöttek, hogy a színházba vezető út ideális énjük megtalálásának útja. Amúgy Tőkés Anna (1898-1966) Marosvásárhelyen született, Kossuth-díjas, érdemes és kiváló művész. Kolozsváron járt színiiskolába, Temesváron lépett fel először, majd Aradra ment. Budapesten először a Renaissance Színház szerződtette, ahol váratlanul nagy sikert aratott. Több teátrumban is fellépett, míg végül a Nemzeti Színház tagja lett. Legnagyobb sikereit és legszebb művészi eredményeit tragédiákban érte el. Jászai Mari művészetének közvetlen folytatója volt, de már a 20. század modern lélektani ismereteivel felvértezve. A színpadon és az életben is királynői jelenség volt, kiváló jellemábrázoló tehetsége mellett érvényre jutott szépsége is.

Új tag

Pásztai Ottó egyesületi elnök 2015-ös tevékenységi beszámolójából kitűnt, hogy mozgalmas évet zártak a premontrei öregdiákok. Sajnos az életkori sajátosságaik következtében 7 kedves kollégától, 5 feleségtől és 3 tiszteletbeli tagtól örökre búcsút kellett vegyenek, így mivel emiatt fokozatosan fogy a létszám, már csak 100 körül mozog a tagságuk az egykori 150-160 helyett. Szinte nincs is olyan jelentős magyar rendezvény Váradon, melyen az egyesület ne képviseltetné magát érdeklődőként vagy rendezőként. Ugyanakkor továbbra is nagy sikere van a név- és születésnapi köszöntőknek, a visszajelzések meghatott, meleg hangú köszönetet tolmácsolnak. Hiányosságként említést érdemel, hogy sajnos még mindig nem sikerült a nyilvántartást naprakésszé tenni, és nem valósult meg a találkozók előtti vérnyomás mérés sem.
Makai Zoltán az ellenőrző bizottság, Hatfaludy Huba a kuratórium nevében tett jelentést, Hatfaludy Anna pedig a pénzügyi helyzetet ismertette. Ugyanakkor eldőlt, hogy az elnökség tagja lett Tóth L. Ágnes, a kuratóriumot Hatfaludy Huba vezeti, és az ellenőrző bizottságba bekerült Pogány Sándor. Új taggal is bővült az egyesület: Miklós Mihály történelemtanár csatlakozott, aki a Premontrei Főgimnázium jogutódjában végzett, aktív pályafutása során pedig az Ady Endre Középiskolában, a Iosif Vulcan Pedagógiai Főgimnáziumban és a Szacsvay Imre Általános Iskolában is tanított.

Ciucur Losonczi Antonius